Zpíváme pro UNICEF

- celá Česká republika

Napadlo vás někdy, jaké máme štěstí?

Žijeme v klidné a bezpečné zemi, díky čemuž máme čas i na takový luxus jako jsou naše koníčky - například sborový zpěv.

V ČR mají pěvecké sbory velkou tradici a bohatou členskou základnu. Hodně z nás ve sboru prakticky vyrostlo, a i díky tomu bylo naše dětství krásné. V jiných částech světa ale spousta dětí takové štěstí nemá. Vyrůstají v nebezpečném prostředí ohrožovány boji a jiným násilím, v chudobě a často jim chybí i základní věci, které my považujeme za samozřejmost (např. čistá voda, vzdělání, lékařská péče).

 

Pojďme udělat dobrou věc.

Pojďme uspořádat koncerty, jejichž výtěžek darujeme na jeden z programů UNICEF, který těmto dětem pomáhá. Třeba tak jejich dětství alespoň trošku přiblížíme tomu, co jsme i díky sborům měli my.

zapojit se můžete na

www.zpivameprounicef.cz

Série koncertů zapojených sborů se uskuteční v celé České republice od 13. do 20. března 2021. Vstupné je minimálně 50 Kč.