Spirituál kvintet pro UNICEF

- kostel U Salvátora (Salvátorská, Praha 1)

Přijďte si v neděli 21. října od 18.00 hodin zpříjemnit sychravý podzim na benefiční koncert legendární české folkové skupiny Spirituál kvintet! Výtěžek koncertu, který se uskuteční v krásném prostředí kostela U Salvátora, podpoří vzdělávací programy v nejchudších zemích a krizových oblastech světa.

Vstupenky

  • Výše Vašeho daru, za který obdržíte vstupenku, činí podle kategorie místa 330 nebo 390 Kč. /* 
  • Vstupenky si můžete zajistit prostřednictvím našeho e-shopu, e-mailem na unicef@unicef.cz nebo telefonicky na čísle 255 711 823 (Aleš Foltýnek). Uhrazené vstupenky budeme rozesílat na Vámi uvedený e-mail ve druhé polovině září. 

Vzdělávací programy UNICEF

Vzdělání je pro život člověka naprosto zásadní. Letošní školní rok ale nezačal pro všechny děti stejně. Právě teď chybí ve školních lavicích 61 milionů dětí. Důvody, proč nemohou chodit do školy, jsou různé: narodily se do nejchudších rodin, a tak místo školy pracují, žijí v oblastech, kde není bezpečno, jejich školy zničil ozbrojený konflikt či přírodní katastrofa. V UNICEF věříme, že každé dítě na světě by mělo mít stejnou šanci chodit do školy. Rozvíjíme proto relativně levné, ale účinné programy, které nedělají rozdíly mezi dětmi a zajišťují jim přístup ke vzdělání.  

Za dar v hodnotě vstupenky budeme moci zajistit například čtyři školní batohy nebo tužky pro 440 dětí.

* Dar (90 % ceny vstupenky) použitý na humanitární účely je podle paragrafu 20, odst. 8 zákona o dani z příjmu odečitatelnou položkou ze základu daně. Potvrzení o bezúplatném přijetí Vám rádi vystavíme na požádání.

Těšíme se na vás 21. října v kostele U Salvátora!
Těšíme se na vás 21. října v kostele U Salvátora!