Koncert Symfonického orchestru FOK: Stvoření (Joseph Haydn)

- Smetanova síň Obecního domu, náměstí Republiky 5, Praha 1

Prožijte společně s UNICEF adventní čas hudbou. Ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK jsme pro naše příznivce a dárce připravili mimořádný koncert, ve kterém zazní oratorium Stvoření od Josepha Haydna. Koncert se koná ve středu 12. prosince 2018 od 19.30 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. ​

Partnerem benefičního koncertu je boskovická firma TextilEco a.s.

Program koncertu

Joseph HAYDN Stvoření, oratorium Hob. XXI:2

Marie FAJTOVÁ | soprán

Aleš BRISCEIN | tenor

Roman JANÁL | baryton

PUERI GAUDENTES
Zdena SOUČKOVÁ | sbormistryně​

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR RADOST PRAHA
Jan PIRNER | sbormistr​

KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR
Lenka NAVRÁTILOVÁ | sbormistryně​

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Jac van STEEN | dirigent​

Stvoření patří k Haydnovým vrcholným dílům a k mezníkům v oratorní tvorbě vůbec. Haydn v něm dokázal spojit tradice německého a anglického oratoria a vytvořit hudební drama, plné dějového napětí i zklidnění v meditaci, zvukomalebných efektů i krásných melodií. Text oratoria, jehož autorem je Thomas Lindley a překladatelem do němčiny Haydnův dobrý přítel baron Gottfried van Swieten, nelíčí žádný dramatický nebo alegorický příběh, jak bylo zvykem zejména v barokním oratoriu, nýbrž je postaven na jednoduchém vyprávění biblického svědectví o stvoření světa, jeho popisu a oslavě. Toto Haydnovo oratorium bylo na přelomu 18. a 19. století snad nejhranějším oratoriem vůbec, alespoň v německy mluvícím světě. Jeho obliba nesouvisela pouze s renomé skladatele samotného, ale také s proměnou vztahu k náboženské oblasti, jakou přineslo osvícenství.

Koncert s přestávkou, konec ve 21.40 hod.

Vstupenky

Výše Vašeho daru, za který obdržíte vstupenku, činí 400, 560, 660, 800,- Kč /*. Vstupenky si můžete zajistit v UNICEF ČR, Rytířská 31, Praha 1 – nejlépe objednávkou prostřednictvím e-shopu na www.unicef.cz, či telefonicky 255 711 823 (Aleš Foltýnek).

Výtěžek ze vstupného bude použit na program Dobrý start do života.

Dobrý start do života
Ve světě jeden milion miminek umírá hned první den po narození. Narodila se na špatném místě, v chudobě, v oblastech, kde není dostupná ani základní zdravotní péče. Cílem kampaně českého UNICEF Dobrý start do života je zabránit zbytečným úmrtím nejmenších dětí. Výtěžek kampaně poputuje na vybavení novorozeneckých oddělení nemocnic v nejchudších zemích světa. Základní léky, očkování a vše potřebné pro dobrý start do života pro jedno dítě vyjde celkem na 918 Kč.

/*Dar (50 % ceny vstupenky) použitý na humanitární účely je podle paragrafu 20, odst. 8 zákona o dani z příjmu odečitatelnou položkou ze základu daně. Potvrzení o bezúplatném přijetí Vám rádi vystavíme na požádání.