Výstava Děti ve válce na konferenci Humanity & War

- KC Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Konference Humanity & War se zabývá problematikou války, mezinárodního humanitárního práva, novodobých bezpečnostních problémů a globálních dopadů války na společnost, průmysl a ekonomiku. Program konference je rozdělen do dvou dnů – v sobotu 21. 4. pro širokou veřejnost a v neděli 22. 4. pro právníky, bezpečnostní experty, příslušníky bezpečnostních sborů a ozbrojených sil a studenty těchto oborů.

Po oba dny konání konference budou moci návštěvníci zhlédnout výstavu Děti ve válce, která prostřednictví 30 velkoformátových fotografií přibližuje životy dětí v oblastech postižených ozbrojeným konfliktem a programy, které UNICEF na pomoc těmto dětem rozvíjí. Návštěvníci konference budou moci podpořit pomoc dětem ve válečných zónách dobrovolným příspěvkem do kasičky UNICEF.

Registrace a další informace o konferenci na <a href="http://war.viaprotect.cz/#domu"><b>war.viaprotect.cz</b></a>.
Registrace a další informace o konferenci na war.viaprotect.cz.