Světový týden vody 2015 (23. - 28. srpen)

Navzdory významnému zlepšení, k němuž došlo v uplynulých 15 letech, zdaleka ne všichni obyvatelé naší planety již mají přístup k pitné vodě a hygienickému zázemí. Nejhorší situace je ve venkovských oblastech rozvojových zemí – na průjmová onemocnění způsobená závadnou vodou zde denně umírá téměř 1 000 dětí mladších pěti let. Světový týden vody každoročně připomíná, že miliony dětí a dospělých se musí každý den obejít bez toho, co mnozí z nás považují za samozřejmost.