3 měsíce po zemětřesení: děti v Nepálu ohrožuje chudoba

Na přímou finanční pomoc rodinám pod hranicí chudoby UNICEF poskytl již 15 milionů dolarů (369,8 milionů Kč).

Připojte se k pomoci i Vy:

 • příspěvkem na sbírkový účet UNICEF ČR: 11771177/0300, v. s. 814
 • prostřednictvím tohoto formuláře
 • odesláním dárcovské SMS ve znění: DMS UNICEF na číslo 87777 (cena 30 Kč, UNICEF obdrží 28,50 Kč)
 • nákupem certifikátu Dárku pro život v podobě terapeutické výživy, školních sešitů nebo jiného vhodného Dárku pro život z naší nabídky

 

Celkem čeští dárci přispěli částkou 8 262 361 Kč (stav k 17. 8. 2015).
Vaší podpory si velice vážíme a rádi bychom zvláště poděkovali těm z Vás, kteří se rozhodli přispět opakovaně  ať již na základě našeho adresného oslovení, nebo jiným způsobem. Děkujeme!

© UNICEF/Shrestha

KÁTHMÁNDÚ, 25. červenec 2015 – Tři měsíce po mohutném zemětřesení a následných otřesech čelí děti ze zasažených regionů stále mnoha nebezpečím. Desetitisíce rodin, které při katastrofě přišly o živobytí, jsou zcela odkázány na humanitární pomoc a přežívají za méně než 30 Kč na den.

I když se za uplynulé tři měsíce situace v postižených regionech zlepšila, 1,1 milionu dětí stále nutně potřebuje adekvátní náhradní ubytování, výživnou stravu, přístup k nezávadné vodě, vzdělání a zdravotní a sociální péči. Tyto děti žijí v oblastech, které jsou neustále ohrožovány sesuvy půdy a záplavami, a v období dešťů je pro humanitární organizace stále obtížnější v těchto místech zajišťovat nezbytnou pomoc.

V Nepálu byla od 25. dubna u více než 10 tisíc dětí diagnostikována podvýživa, přičemž každé desáté dítě z tohoto počtu bylo kriticky podvyživené. Na 600 dětí přišlo při zemětřesení o jednoho nebo oba rodiče a 200 dětí stále zůstává v ústavní péči, protože se nepodařilo dohledat jejich příbuzné. V nepřehledné situaci po katastrofě také stoupá riziko únosů a zneužívání dětí.

„Vysoký počet obětí je u přírodní katastrofy takového rozsahu, jako bylo dubnové zemětřesení, bohužel pouze jedním z následků,“ uvádí Tomoo Hozumi, zástupce UNICEF v Nepálu. „Zemětřesení za sebou zanechalo téměř 900 tisíc zničených domů a mnohé obyvatele připravilo o veškerý majetek. Až 1 milion lidí v nejhůře postižených regionech musí vyžít s minimem finančních prostředků a hrozí, že se ocitnou pod hranicí chudoby, která se rovná přežívání za méně než 1,25 dolaru na den. Z našich zkušeností z terénu víme, že v obtížných chvílích se chudé rodiny často uchylují k úsporným opatřením, jako je například snižování přídělů jídla, výdajů na zdraví a vzdělání či využívání dětské práce jako dalšího zdroje příjmů. Všechny tyto praktiky jsou ale vysoce rizikové a mohou mít velice špatný dopad na zdravý vývoj dětí,“ dodává Tomoo Hozumi.

Finanční prostředky ve výši 15 milionů dolarů, které UNICEF poskytl pro podporu 450 tisíc dětí z 19 nejhůře zasažených regionů, by měly zajistit, že na 330 tisíc rodin nebude muset ve snaze o překonání tohoto nelehkého období ohrozit zdraví svých dětí. 

„Zemětřesení odhalilo, jak tenká hranice dělí tisíce nepálských rodin od živoření. Proto je vedle okamžité humanitární pomoci jednou z priorit UNICEF také spolupráce s místními představiteli na vytvoření stabilního sociálního systému pro děti a rodiny v nouzi,“ uzavírá Hozumi.

UNICEF od prvních hodin po katastrofě zajišťuje přímo na místě humanitární pomoc. Díky pravidelné podpoře našich dárců mohl UNICEF během 90 dnů od zemětřesení:

 • dodat 1 000 tun krizové pomoci, jako jsou například stany, hygienické potřeby, terapeutická výživa, vakcíny, léky a zdravotnický materiál, moskytiéry, porodnické soupravy, školy v krabici a vzdělávací pomůcky
 • zajistit pro 100 tisíc dětí náhradní prostory za 32 tisíc zničených školních tříd
 • poskytnout pitnou vodu více než 650 tisícům lidí
 • obnovit činnost 150 porodnic
 • zabránit únosům 513 žen a dětí
 • poskytnout odbornou psychosociální pomoc pro téměř 30 tisíc dětí

Detailní přehled humanitární činnosti UNICEF v Nepálu najdete v nejnovější souhrnné zprávě, která je Vám k dispozici zde (v angličtině).

© UNICEF/Panday

Fotografie z Nepálu, © UNICEF (další fotografie a videa najdete také v databázi UNICEF)

 

UNICEF bojuje proti obchodu s dětmi

Díky podpoře dárců z celého světa dokázali pracovníci UNICEF po ničivých zemětřeseních z 25. dubna a 12. května zabránit nejméně 245 případům únosů dětí.

ŽENEVA/KÁTHMÁNDÚ, 19. červen 2015 – Okamžitě po prvním zemětřesení se UNICEF v Nepálu vedle okamžité humanitární pomoci zaměřil také na navýšení kapacity svých programů ochrany dětí před únosy a zneužíváním. Nepřehledná situace vyvolaná přírodní katastrofou představuje zvýšené riziko, že se děti z postižených regionů stanou oběťmi násilí či vykořisťování nebo budou ilegálně poskytnuty k adopci.

„Po obou zemětřeseních jsme přijali veškerá možná opatření, abychom ochránili nepálské děti před překupníky, kteří využívají toho, že mnohé rodiny přišly o celý svůj majetek.  Ve snaze zabezpečit své děti jsou rodiče ochotni uvěřit slibům obchodníků s dětmi, kteří je přesvědčují příslibem peněz a lepší budoucnosti pro jejich děti. Skutečnost je však taková, že mnohé z těchto dětí se stanou oběťmi nejhorších forem zneužívání a vykořisťování,“ uvedl zástupce UNICEF v Nepálu Tomoo Hozumi.

Již před zemětřeseními UNICEF v Nepálu intenzivně rozvíjel své programy ochrany dětí a boje proti obchodu s dětmi. Podle údajů, které má UNICEF k dispozici, bylo každý rok z Nepálu uneseno na 12 tisíc dětí, které ve většině případů skončily jako otroci v domácnostech v sousední Indii. Po zemětřesení se také mnohé rodiny rozhodly poslat své děti na čas do sirotčinců v naději, že zde děti najdou potřebné zázemí a péči, zatímco budou rodiče pracovat na obnově svých domovů. V sirotčincích však nezřídka dochází k případům násilí a sexuálního zneužívání a v důsledku nedostatečné evidence mohou být tyto děti poskytnuty k adopci, přestože ve skutečnosti nejsou sirotky – podle odhadů mělo 85 % z celkového počtu 15 tisíc dětí, které v nepálských sirotčincích před zemětřesením žily, alespoň jednoho rodiče.  

UNICEF intenzivně spolupracuje s místní vládou a policií a i díky příspěvkům svých podporovatelů mohlo dojít k následujícím opatřením:

 • Na hranicích s Indií a Čínou bylo založeno či posíleno 12 kontrolních stanovišť a 11 tranzitních center, která poskytují obětem obchodníků s dětmi potřebnou péči a zázemí.
 • UNICEF požaduje, aby všechna podezření z únosu dítěte byla důsledně prošetřena a aby došlo k větší integraci a posílení systémů evidence dětí.
 • Nepálská vláda již v dubnu pozastavila mezinárodní adopce dětí a následně v červnu nařídila, že děti mohou cestovat mezi jednotlivými regiony země výhradně v doprovodu svých zákonných zástupců.
 • Vznik nových sirotčinců byl pozastaven a stávající zařízení pro sirotky nyní musí před přijetím každého dítěte požádat o schválení nadřízené úřady.
 • Nepálský rozhlas pravidelně varuje před praktikami překupníků. Ve všech 14 postižených regionech také UNICEF organizuje informační kampaň, v rámci které bylo doposud distribuováno 40 tisíc letáků informujících rodiče, místní orgány i neziskové organizace o nebezpečí obchodu s dětmi. Podobná kampaň probíhá rovněž v Indii.
 • Letecké společnosti, které zajišťují lety z Nepálu, striktně vyžadují, aby nezletilí pasažéři cestovali pouze v doprovodu zákonného zástupce.
 • UNICEF spravuje 141 dětských center, jejichž kapacita je téměř 14 tisíc dětí a které dětem vedle vzdělávacích a volnočasových aktivit nabízejí i odbornou péči a informace, jak se bránit před podezřelým či jinak nevhodným chováním ze strany dospělých.

V souvislosti se zemětřesením také UNICEF zaznamenal zvýšené množství nabídek adopce nepálských dětí. „UNICEF nezajišťuje mezinárodní adopce dětí. Chápeme, že většina lidí, kteří chtějí adoptovat dítě z Nepálu, má dobré úmysly a chtějí těmto dětem pomoci. V nepřehledné situaci po přírodní katastrofě ale často dojde k tomu, že se děti ztratí svým rodičům a spojit je znovu s jejich blízkými mnohdy trvá i několik měsíců. Obnova postižených regionů a udržení rodin pohromadě je nejlepší cestou, jak pomoci dětem, jejichž životy zemětřesení zasáhlo,“ dodává Tomoo Hozumi. 

Reportáž o situaci v Nepálu, včetně zpovědi dvou humanitárních pracovnic UNICEF, které se přímo podílejí na pomoci v zasažených regionech, najdete v červencovém vydání časopisu Harper's Bazaar.

Tisk