Pozor na podvodníky: UNICEF nevybírá peníze na ulici

2. červen 2017 – Každým rokem se můžete ve větších městech v celém Česku setkávat s pracovníky UNICEF, kteří oslovují kolemjdoucí a snaží se je seznamovat s činností naší organizace a získávat nové příznivce. Bohužel kromě nich se v ulicích objevují také podvodníci, kteří nemají s UNICEF a charitou nic společného.

Pracovníci F2F UNICEF s informačními materiály k aktuální kampani. Jak vidíte, opravdu je snadno poznáte - tyrkysová trička svítí do daleka, prokáží se Vám identifikační kartou, jejíž platnost si můžete ověřit v naší kanceláři telefonickým dotazem.
Pracovníci F2F UNICEF s informačními materiály k aktuální kampani. Jak vidíte, opravdu je snadno poznáte - tyrkysová trička svítí do daleka, prokáží se Vám identifikační kartou, jejíž platnost si můžete ověřit v naší kanceláři telefonickým dotazem. UNICEF ČR

"Zásadní rozdíl je v tom, že naši pracovníci nikdy nevybírají hotovost. Jejich hlavní motivací je inspirovat lidi k pravidelné podpoře a zároveň je informovat o našich zajímavých projektech," vysvětluje ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba. Falešní dobrovolníci totiž vybírají hotové peníze na neexistující projekt na pomoc neslyšícím dětem, který nepatří do oficiálních programů podporovaných UNICEF.

Skutečného pracovníka naší organizace může veřejnost snadno poznat díky modrému tričku s logem UNICEF, visačce s fotografií a identifikačním číslem včetně kontaktu na pověřenou osobu přímo v pražském sídle organizace. Identitu dobrovolníka je tak možné ověřit přímo na místě pomocí jednoho telefonu uvedeného na identifikační kartičce.

„Společně s ostatními se snažíme lidem v Praze, Liberci, Olomouci či v dalších městech přiblížit, jak UNICEF ve světě pomáhá a inspirovat tak lidi, aby se zapojili do projektu Přátelé dětí UNICEF. A jde to skvěle. Lidé jsou tu přátelští a mají zájem dozvědět se o UNICEF něco víc,“ popisuje své zkušenosti dobrovolník UNICEF Petr Poláš. „Nejvíce je zajímají dlouhodobé projekty týkající se vzdělání a také návraty lidí postižených katastrofami zpět do běžného života,“ dodává.

Pokud programy, které UNICEF na pomoc dětem rozvíjí, daného člověka osloví, může se stát Přítelem dětí a zavázat se ke zřízení trvalého bankovního příkazu, jímž může posílat příspěvek přímo na vybrané projekty. Pravidelná podpora totiž umožňuje pomoc dopředu plánovat a realizovat i dlouhodobé rozvojové projekty. Ve formuláři, který od našeho pracovníka dostane, je také uvedeno oficiální číslo účtu UNICEF ČR (2200022/0300), jehož platnost je možné ověřit na webové stránce Českého výboru pro UNICEF.

Proti podvodným praktikám falešných pracovníků se striktně ohrazujeme, což deklaruje podání trestního oznámení.

Několik rad pro ty, kteří na ulici přispívají na charitu

Několik rad pro ty, kteří na ulici přispívají na charitu


Protože žádosti o finanční příspěvek na podporu nejrůznějších charitativních projektů jsou v ulicích českých měst poměrně časté, vyplatí se dodržovat několik zásad, aby měl dárce jistotu, že akce je legální.

  • Každý dobrovolník humanitární organizace, jejímž jménem nebo pro jejíž účel Vás s žádostí o příspěvek oslovuje, by měl být vybaven pověřením této organizace se základními informacemi (účel sbírky, datum konání, event. i dokladem o povolení sbírky).
  • Kasička na příspěvky, kterou má dobrovolník s sebou, musí být podle zákona o veřejných sbírkách zajištěna proti jakémukoliv neoprávněnému otevření (je opatřena pečetí příslušného finančního úřadu, většinou číselnou, aby ji mohl pořadatel a zejména finanční úřad evidovat a správně zkontrolovat).
  • Humanitární organizace, která sbírku pořádá, o jejím konání většinou veřejnost informuje (ve sdělovacích prostředcích, na své internetové stránce, na Facebooku apod.).


Pokud se Vám ten, kdo o příspěvek žádá, věrohodně neprokáže identifikační kartou, neobávejte se tyto náležitosti vyžadovat. A pokud Vám nebudou předloženy, nepřispívejte!

Tisk