22. březen: Světový den vody

Nedostatek zdravotně nezávadné vody a hygieny patří mezi největší hrozby současného světa. I když se situace v posledních dvaceti letech výrazně zlepšila, s nedostatkem čisté vody právě teď bojuje každý desátý člověk naší planety – 783 milionů lidí. 2,5 miliardy lidí dokonce nemají ani běžnou toaletu. Tak hrozivé životní podmínky tvoří jeden z potencionálně nejnebezpečnějších světových zdravotních problémů – nejvíce ohroženou skupinou populace jsou děti.


Fakta:

  • Z důvodu průjmových onemocnění každý den ve světě umírá 2000 dětí ve věku do pěti let – více než 90 % těchto úmrtí (1800 úmrtí nejmenších dětí denně) je spojeno se závadnou vodou, nedostatečnou hygienou a neexistencí toalet.
  • Polovina těchto úmrtí připadá na pouhých 5 zemí – Indii, Nigérii, Demokratickou republiku Kongo, Pákistán, Čínu.
  • V těchto 5 zemích nemá největší část jejich populace přístup k čisté vodě, hygieně a sanitaci – ze 783 milionů lidí, kteří právě teď nemají přístup k pitné vodě, jich žije 119 milionů v Číně, 97 milionů v Indii, 66 milionů v Nigérii, 36 milionů v Demokratické republice Kongo a 15 milionů v Pákistánu.


Co dělá UNICEF

UNICEF ve více než 90 zemích světa hloubí studny, instaluje ruční čerpadla, zajišťuje přívod vody do škol a zdravotních středisek, poskytuje prostředky pro dezinfekci vody, staví latríny, rozvíjí programy zaměřené na zvýšení úrovně hygieny rodin a ochrany před nemocemi přenášenými závadnou vodou.

Jednou z nejvyšších priorit UNICEF je zajišťovat pitnou vodu a hygienická opatření v situacích přírodních katastrof a válečných konfliktů, kdy dochází k velkým přesunům obyvatelstva a k jejich koncentraci v dočasných táborech pro lidi bez domova. V takových situacích rozhoduje včasné zajištění nezávadné vody o přežití mnoha tisíců i milionů lidí.

UNICEF je hlavním světovým distributorem orálních rehydratačních solí – jednoduché kombinace cukrů a solí, jejichž podávání výrazně snižuje počet úmrtí dětí na průjmová onemocnění.


Kolik stojí pomoc

141 Kč – 100 sáčků orální rehydratační soli pro záchranu dětí postižených těžkými průjmy a následnou dehydratací
644 Kč – Tablety na odčervení pro 1000 dětí (lék proti onemocněním, způsobeným střevními parazity z kontaminované vody)
1 070 Kč – 10 000 tablet na čištění vody (každá tableta zajistí 4 – 5 litrů pitné vody)
9 460 Kč – Ruční čerpadlo typu AFRIDEV, upravené pro tropické prostředí a hloubky do 45 m, z nerezové oceli

Při příležitosti Světového dne vody jsme uspořádali charitativní akci Fronta na záchod,
o níž informace naleznete zde
.
 

Tisk