Pro UNICEF je odchod Jiřiny Jiráskové, vynikající herečky, ale také člověka vyznačujícího se obrovskou silou ducha a schopností ochotně pomáhat těm nejslabším, velkou a nenahraditelnou ztrátou.

„Nikdy se mi nestalo, že by mě na ulici někdo zastavil a požádal o příspěvek na nákup zbraní. Každá vláda totiž má na nákup zbraní prostředků dostatek. Avšak často se na mě obracejí lidé s žádostí o dar pro chudé, nemocné, přestárlé nebo děti. Je těžké najít ospravedlnění tohoto rozporu,“ charakterizovala paní Jirásková svůj postoj k charitě a pokračovala: „Myslím, že děti potřebují obzvlášť ochranu – nejen proto, že jsou nejzranitelnější částí společnosti, ale hlavně proto, že představují naši budoucnost!“

Hned po sametové revoluci, když i v České republice mohly začít nezávisle pracovat organizace zabývající se pomocí všem těm, kteří pomoc potřebují, se proto zapojila do dobrovolné spolupráce s UNICEF ve prospěch dětí a stala se jeho vyslankyní dobré vůle. Připojila se tak k jiným známým osobnostem světa, které nezištně daly svůj talent, věhlas a schopnosti do služeb strádajícím dětem (mezi nejznámější vyslance dobré vůle patřila herečka Audrey Hepburn nebo Sir Peter Ustinov, současnými UNICEF Goodwill Ambassadory jsou např. Roger Moore, Mia Farrow, Susan Sarandon, Whoopi Goldberg, Lucy Liu, Shakira, David Beckham, Orlando Bloom, Lionel Messi a řada dalších).

První vyslankyní českého UNICEF se paní Jiřina Jirásková stala v roce 1992 a zůstala jí až do konce svého života. Kromě toho od roku 2002 do roku 2011 dobrovolně po tři volební období vykonávala funkci předsedkyně UNICEF ČR, do níž byla zvolena. Paní Jirásková po celou dobu své spolupráce s UNICEF významně přispívala ke zvýšení povědomí veřejnosti o práci UNICEF ve prospěch dětí, s její pomocí jsme od počátku devadesátých let uspořádali i řadu významných benefičních akcí – za všechny akce, na nichž se podílela, uvádíme zejména každoroční benefiční divadelní představení v Divadle na Vinohradech a panenky, které po všech deset roků vytvářela pro benefiční aukce panenek známých osobností.

Zpráva o odchodu paní Jiráskové nás všechny velice zarmoutila – její nezištné práce ve prospěch dětí jsme si vždy nesmírně vážili, její místo v UNICEF ČR a v srdcích jeho pracovníků je nezastupitelné!

Za všechny děti, kterým jsme díky podpoře paní Jiřiny Jiráskové mohli pomoci:
DĚKUJEME!


(K projevům soustrasti se připojil také světový UNICEF, jehož kondolenci naleznete dole na této stránce.)

Paní Jiřina Jirásková dává interview malým "reportérům" z Dětské tiskové agentury při jedné z benefičních akcí UNICEF (v pražské ZOO na Den dětí 2004).
Paní Jiřina Jirásková dává interview malým "reportérům" z Dětské tiskové agentury při jedné z benefičních akcí UNICEF (v pražské ZOO na Den dětí 2004). Foto Archiv UNICEF ČR
Jiřina Jirásková se studenty - dobrovolníky UNICEF - při benefiční akci UNICEF v pražské ZOO na Den dětí v roce 2004.
Jiřina Jirásková se studenty - dobrovolníky UNICEF - při benefiční akci UNICEF v pražské ZOO na Den dětí v roce 2004. Foto Archiv UNICEF ČR
Jiřina Jirásková podporovala projekt Panenka nejen tvorbou panenek pro všech 10 dosud uskutečněných ročníků benefičních aukcí, ale také podporou dětí i dospělých,kteří se do projektu zapojují (na snímku s malým Tadeášem a jeho panenkou,kterou adoptovala).
Jiřina Jirásková podporovala projekt Panenka nejen tvorbou panenek pro všech 10 dosud uskutečněných ročníků benefičních aukcí, ale také podporou dětí i dospělých,kteří se do projektu zapojují (na snímku s malým Tadeášem a jeho panenkou,kterou adoptovala). Foto Archiv UNICEF ČR
Jiřina Jirásková s jednou z panenek, vytvořených veřejností pro projekt Adoptuj panenku a zachráníš dítě (foto je z roku 2003).
Jiřina Jirásková s jednou z panenek, vytvořených veřejností pro projekt Adoptuj panenku a zachráníš dítě (foto je z roku 2003). Foto Archiv UNICEF ČR
Při jednom z každoročních setkání s významnými sponzory UNICEF ČR a poděkování za jejich podporu (únor 2005).
Při jednom z každoročních setkání s významnými sponzory UNICEF ČR a poděkování za jejich podporu (únor 2005). Foto Archiv UNICEF ČR
Na tiskové konferenci k zahájení putovní výstavy fotografií "UNICEF Tour 2010/2011" při interview s novináři (srpen 2010).
Na tiskové konferenci k zahájení putovní výstavy fotografií "UNICEF Tour 2010/2011" při interview s novináři (srpen 2010). Foto Archiv UNICEF ČR
Kondolence k úmrtí paní Jiřiny Jiráskové, zaslaná ředitelce UNICEF ČR světovým UNICEF, zastoupeným Leilou Pakkalou z evropské centrály UNICEF v Ženevě.
Kondolence k úmrtí paní Jiřiny Jiráskové, zaslaná ředitelce UNICEF ČR světovým UNICEF, zastoupeným Leilou Pakkalou z evropské centrály UNICEF v Ženevě.

Tisk