Staňte se Přítelem dětí UNICEF

Staňte se přítelem dětí UNICEF a podpořte naše projekty na pomoc dětem pravidelným měsíčním příspěvkem!

Vaše pravidelná podpora nám umožní rozvoj dlouhodobých programů pomoci dětem a okamžitou humanitární pomoc v krizových situacích katastrof!

Příklady pomoci, kterou můžeme zajistit za rok za měsíční příspěvky ve výši:

  • 220 Kč měsíčně zajistí za rok terapeutickou výživu pro 2 děti strádající těžkou podvýživou.
  • 365 Kč měsíčně zajistí za rok Školu v krabici – kompletní soupravu vyučovacích pomůcek pro 40 žáků a 1 učitele.
  • 510 Kč měsíčně zajistí za rok 120 teplých přikrývek pro pomoc dětem v případě přírodní katastrofy

Registrujte se jako Přítel dětí UNICEF a pomozte nám zachraňovat dětské životy!
Registrační formulář naleznete zde anebo na naší webstránce Věřím v nulu.

Dar Českému výboru pro UNICEF je daňově odčitatelnou položkou a my Vám rádi počátkem následujícího roku vystavíme potvrzení o jeho přijetí (buď automaticky, zaškrtnete-li příslušné políčko v registrační přihlášce, nebo na Vaše písemné požádání).

Své rozhodnutí přispívat můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.

Jak s pomocí Přátel dětí pomáháme dětem

Jak s pomocí Přátel dětí pomáháme dětem

(Spot: Poděkování za podporu Přátelům dětí UNICEF)

Posláním UNICEF je pomáhat dětem, jejichž situace je nejtíživější. Ve více než 150 zemích světa zachraňujeme dětské životy a zlepšujeme životní podmínky dětí. Naše práce je financována výhradně z dobrovolných příspěvků. Máme mandát jednat s vládami a dokážeme vyjednat změny, které by jinak nebyly možné.

S pomocí levných a účinných opatření, jako je očkování, terapeutická výživa, moskytiéry, podpora kojení a hygienických návyků, zabraňujeme zbytečným úmrtím dětí. Zajišťujeme dostupnost vzdělání pro všechny děti. Díky trvalé působnosti ve všech zemích reagujeme v situacích katastrof okamžitě. Naši místní pracovníci neúnavně zajišťují pomoc i v těch nejizolovanějších a nejméně přístupných místech.

Věříme, že každé dítě má právo na život, zdraví, vzdělání, rovnoprávnost a ochranu!

Jak pomáhají Vaše příspěvky
Každý den Vaše podpora umožňuje zajistit přístup pracovníků UNICEF do krizových oblastí, hloubit studny v místech bez pitné vody, poskytnout výživu strádajícím dětem nebo dostat do školních lavic děti, které by jinak musely pracovat. Vaše pravidelné příspěvky vždy pomáhají tam, kde to je nejvíce zapotřebí.

Děkujeme!

Tisk