Světový den AIDS

Na světě právě teď žije více než 17 milionů dětí, které ztratily jednoho nebo oba rodiče z důvodu AIDS. 2,2 milionu z tohoto počtu tvoří děti, které jsou samy nemocné – naprostá většina z nich se smrtelným virem nakazila od svých matek v průběhu těhotenství, porodu nebo kojení. Bez lékařské pomoci polovina těchto dětí zemře ještě dříve, než oslaví své druhé narozeniny.

Dvě třetiny těhotných žen v nejchudších zemích, které jsou pozitivní na HIV, o své nemoci vůbec nevědí. Přitom včasná diagnostika jednoduchým testem v průběhu těhotenství je jedinou zárukou, že se podaří zabránit přenosu viru na dítě a že postup nemoci bude moci být zpomalen i u matky. Je proto nutné, aby každá žena i z té nejchudší a nejizolovanější části světa měla možnost se během těhotenství nechat vyšetřit lékařem, který kromě jiných vyšetření provede také test na AIDS. A pokud virus skutečně má, musí včas dostat léky, které přenosu viru na dítě zabrání.

V nejchudších zemích bez rozvinutých zdravotnických systémů je však uskutečnění tohoto úkolu velice obtížné: velká část žen rodí doma a lékaře během těhotenství navštíví jednou, maximálně dvakrát, protože cesta pěšky na kliniku ze vzdálených oblastí, kde žijí, je velice obtížná a trvá příliš dlouho. Dalším důvodem je skutečnost, že pro 50 procent matek, které žijí s HIV, a pro více než 60 procent jejich dětí, jsou stále ještě nedostupné léky, které mohou přenosu HIV zabránit nebo průběh nemoci zpomalit.

Práce UNICEF se kromě prevence přenosu viru z matky na dítě a léčby nemocných dětí zaměřuje také na ochranu sirotků, kterým rodiče na AIDS již zemřeli: pomáháme jim zajistit základní potřeby, jako jsou zdravotní péče, výživa, pitná voda a možnost chodit do školy. A díky osvětovým programům pracujeme také na tom, aby i později v životě byly děti před rizikem nákazy ochráněny.

Podle výsledků studie UNICEF, WHO a UNAIDS, zveřejněné při příležitosti Světového dne AIDS, může zvýšení dostupnosti léků proti HIV snížit výskyt nových případů nákazy v průběhu deseti let o 15 procent a počet úmrtí na přidružené infekce v průběhu pěti let o 22 procent.
Zpráva upozorňuje na několik úspěchů:
• V zemích východní a jižní Afriky bylo v roce 2010 poradenství a testování HIV dostupné pro 61 procent těhotných žen (o 14 procent více než v roce 2005)
 • Téměř polovina (48 procent) těhotných žen, pozitivních na HIV, obdržela v roce 2010 léky
zabraňující přenosu nákazy z matky na dítě.
• antiretrovirová terapie (ART) byla v zemích s nízkými a středními příjmy dostupná pro 6 650 000 lidí, tj. pro 47 procent z celkových 14,2 milionů, kteří ji potřebují.

Ačkoliv ještě před časem bylo téměř nemožné zabránit, aby těhotenství infikované ženy nebylo současně rozsudkem smrti pro její dítě, díky soustavnému úsilí za snížení nebezpečí a dopadů HIV/AIDS na děti a jejich matky se podařilo dosáhnout významného úspěchu: míru nových infekcí u dětí se podařilo v uplynulých 3 letech snížit o 24 procent (ze 430 000 nakažených dětí v roce 2009 na 330 000 v roce 2011). V prosinci 2011 podstoupilo antiretrovirální léčbu o 100 000 dětí více než ve stejném období roku 2010.

Stále ještě je však léčba dostupná pro méně než třetinu dětí a těhotných žen (na rozdíl od celosvětového průměru léčby u dospělé populace, který činí 54 procent).

 

 

Tisk