Na podvýživu ročně umírá milion dětí

Právě teď ohrožuje hlad a akutní podvýživa 16 milionů dětí po celém světě. Pomozte nám to změnit.

Jemen, Jižní Súdán, Afghánistán, Středoafrická republika, Madagaskar, Zambie, Haiti. To všechno jsou země, kde děti každý den bojují o holé přežití. U dětí trpících těžkou akutní podvýživou je devětkrát vyšší riziko úmrtí než u zdravých dětí. Dětská podvýživa přitom není způsobena pouze nedostatkem jídla, ale kombinací mnoha příčin: chudobou, neúrodou, nedostatečným přísunem bílkovin a minerálů, častými infekcemi a chorobami, nedostatečnou zdravotní péčí nebo závadnou vodou. Ročně umírá na podvýživu více než milion dětí.

S pomocí dárců je však možné boj s podvýživou vyhrát. 

U Fatimy (10 měsíců) z oblasti Kishim na severu Afghánistánu byla diagnostikována akutní podvýživa.
U Fatimy (10 měsíců) z oblasti Kishim na severu Afghánistánu byla diagnostikována akutní podvýživa. © UNICEF/Frank Dejongh

Od roku 1990 se výskyt těžké podvýživy u dětí podařilo snížit o 41 %. Podvýživa v důsledku nedostatečné či jednotvárné stravy je ale stále jednou z nejčastějších příčin úmrtí dětí z chudých oblastí. Společně to však můžeme změnit.

Pomozte nám prosím zachránit děti ohrožené podvýživou jakýmkoliv příspěvkem prostřednictvím tohoto formuláře.

Pomoci dětem trpícím podvýživou lze také přímo na účet číslo 11771177/0300 s variabilním symbolem 747.

Důsledky podvýživy před narozením a během prvních let života jsou trvalé. Ani lepší výživa v pozdějším věku nemůže napravit způsobené tělesné a mentální poškození. Začarovaný kruh chudoby a podvýživy často postihuje celé generace. Děti matek, které nemají dostatek vitamínů a živin, trpí podvýživou častěji. Ty nejchudší děti často latí za podvýživu tu nejvyšší cenu – pouze 1 z 5 dětí do 2 let věku se dostává nezbytně nutná výživa pro zdravý vývoj.

Jak UNICEF pomáhá řešit podvýživu?

  • V krizových oblastech a všude tam, kde jde o záchranu životů, UNICEF zřizuje výživová centra a dodává speciální terapeutickou výživu Plumpy'Nut.
  • Jako trvalé řešení dětské podvýživy dodáváme rodinám postiženým suchem a neúrodou v rámci projektu „dobytčí banka“ domácí zvířata a odolné plodiny, aby měly možnost obživy a mohly se o sebe samy postarat.
  • S místními dobrovolníky zajišťujeme také vzdělání a osvětu o odpovědném rodičovství. Učíme rodiče, jak z dostupných plodin připravovat levná, ale výživná jídla.
  • Programy UNICEF tak řeší problémy přímo v místě, kde vznikají a jsou prevencí podvýživy do budoucna.
Terapeutické mléko F-100 ve formě prášku, které dodává UNICEF podvyživeným dětem, obsahuje syrovátku, rostlinné tuky, sacharidy a komplex minerálů a vitaminů.
Terapeutické mléko F-100 ve formě prášku, které dodává UNICEF podvyživeným dětem, obsahuje syrovátku, rostlinné tuky, sacharidy a komplex minerálů a vitaminů. © UNICEF/Vishwanathan

I malá částka může zachránit život. 1 balení terapeutické výživy Plumpy'Nut pro těžce podvyživené dítě stojí 8,10 Kč.

Nikdy nebylo lidstvo blíže k vymýcení podvýživy. Víme, jak podvýživu léčit. Máme mandát vyjednávat s vládami jednotlivých zemí na prosazování preventivních opatření. Máme potřebné vědomosti i technologie. Jediné, čeho se nedostává, jsou dostatečné finanční prostředky.

Pokud Vám to situace dovoluje, prosíme, pomozte nám ještě letos zachránit co nejvíce dětských životů.

Děkujeme za Vaši laskavou pomoc.

Jako trvalé řešení dětské podvýživy dodává UNICEF rodinám postiženým suchem a neúrodou v rámci projektu „dobytčí banka“ domácí zvířata a odolné plodiny, aby měly možnost obživy a mohly se o sebe samy postarat.

Tisk