Vánoční koncert pro UNICEF

Benefiční koncert Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pro UNICEF i tentokrát podpoří program Dobrý start do života.

Filmové melodie pro UNICEF

Srdečně Vás zveme na koncert Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pro UNICEF, který se koná 4. prosince od 19:30 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

Orchestr FOK nemá na začátku své zkratky F jen tak pro ozdobu. Ba naopak! Filmovou hudbou pravidelně zdobí své sezóny. Zvláště když si připomínáme sto let od narození skladatele Jiřího Šusta, který napsal hudbu téměř ke všem filmům Jiřího Menzela, včetně oscarových Ostře sledovaných vlaků. Zvláště když dlouholetý umělecký ředitel festivalu Smetanova Litomyšl Vojtěch Stříteský spolu s aranžérem Mirko Krebsem dali dohromady celou audiovizuální symfonii z filmových melodií Luboše Fišera, kde zazní i památné úryvky z filmů Adéla ještě nevečeřela či Tajemství hradu v Karpatech. A konečně – zvláště když Miloš Bok sestavil suitu ze své hudby k filmové pohádce Anděl Páně, která jímavě variuje koledu Adeste fideles.

Symfonický orchestr hlavního města Praha FOK
Symfonický orchestr hlavního města Praha FOK

Program:

JIŘÍ ŠUST
Ostře sledované postřižiny, suita z hudby k filmům Jiřího Menzela (arr. Mirko Krebs)

MILOŠ BOK
Anděl Páně, suita z hudby k filmové pohádce

LUBOŠ FIŠER
Sinfonia Fišeriana, suita z motivů filmové hudby (arr. Mirko Krebs)

Obsazení:

Patricia JANEČKOVÁ | soprán
Taťána ROSKOVCOVÁ | mezzosoprán


KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR
Jaroslav BRYCH | sbormistr

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
Peter VRÁBEL | dirigent

VSTUPENKY

Výše Vašeho daru, za který obdržíte vstupenku, činí 300, 360, 460, 600,- Kč *. Vstupenky si můžete zajistit v UNICEF ČR, Rytířská 31, Praha 1 – nejlépe objednávkou prostřednictvím e-shopu, či telefonicky 255 711 823 (Aleš Foltýnek).

Výtěžek z koncertu podpoří program UNICEF Dobrý start do života.

Tisk