Ukrajina: dětství ztracené ve válce

Kvůli probíhající válce na východní Ukrajině nemůže chodit do školy 400 000 dětí.

Rok 2019 je rokem 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte a 70. výročí Ženevských úmluv. Přesto však je dnes v mezinárodních konfliktech zapojeno více zemí než kdykoliv předtím v posledních třiceti letech. Děti žijící ve válce patří k těm, jejichž práva jsou nejméně zohledňována.

Na východní Ukrajině má více než 5 let trvající konflikt zničující dopad na vzdělávací systém. Od začátku konfliktu bylo na obou stranách zničeno a poškozeno více než 750 škol, což vedlo k tomu, že 700 000 dětí se nyní vzdělává v nezabezpečeném prostředí uprostřed neustálých bojů a rizika, které představuje nevybuchlá munice. Situace je mimořádně vážná zejména pro 400 000 dětí, které žijí uvnitř 20kilometrové kontaktní linie, rozdělující vládní a nevládní oblasti. Ostřelování a vysoký výskyt min zde představují pro děti smrtící hrozbu a mají dopady také na dětskou psychiku. Mezi děti, které vleklý válečný konflikt připravil o dětství, patří sedmiletá Anna z Doněcku.

© UNICEF/Volpi
© UNICEF/Volpi

Stačila jsem si vzít jenom panenku. Ráda bych si šla hrát ven, babička mi to ale nedovolí, protože se o nás bojí,“ říká sedmiletá Anna. Spolu s bratrem Sašou a babičkou téměř rok přežívala ve sklepení doněcké nemocnice. Stísněný prostor sdíleli s dvaceti dalšími rodinami, které se sem uchýlily před boji probíhajícími v celé této oblasti Ukrajiny. I když boje jsou nyní méně časté a do oblasti se už humanitární pomoc dostává snáze, obnova zničených měst bude trvat ještě řadu let.

© UNICEF/Volpi
© UNICEF/Volpi

Pětiletý Nikita z okna svého pokoje často vyhlíží tatínka. Jeho otec ale zahynul v říjnu 2014, když se vracel z práce domů a na ulici byl zasažen minometnou palbou. Nikita teď žije s matkou a babičkou. „Nevím, jak bychom bez pomoci přežili. Nemáme téměř žádné peníze, a kdyby nebylo pomoci UNICEF, Nikita by neměl zimní boty ani teplé oblečení,“ vysvětluje Nikitova matka Alina.

© UNICEF/Morris VII Photo
© UNICEF/Morris VII Photo

Devítiletý Jura stojí ve třídě školy v městečku Novotoškivské poblíž frontové linie nedaleko Luhansku. Budova školy byla zničena pěti dělostřeleckými granáty. Jura se svou starší sestrou Mášou, rodiči a mladším bratrem Denisem žijí v domě hned vedle. „Zničena nebyla jenom škola, ostřelováno bylo celé město. Chodil jsem do první třídy, zrovna jsem šel do školy. Byl jsem moc vyděšený. Výbuchy dopadajících granátů byly tak hlasité, že jsem na nějakou dobu úplně ztratil sluch,“ vzpomíná. 

U příležitosti 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte jsme se rozhodli poukázat na děti, jako je Anna, Nikita a Jura. Na děti, které ve válce na Ukrajině (a ve válkách po celém světě) ztratily základní práva – na ochranu, zdraví, vzdělání.
Na děti, kterým válka vzala celé dětství.

Děkujeme České televizi za poskytnutí mediálního prostoru pro odvysílání televizních spotů o dětech strádajících ve válce na Ukrajině. Za laskavou pomoc při dabingu spotu děkujeme vyslankyni dobré vůle UNICEF Jitce Čvančarové a za zpracování spotu mockrát děkujeme Studiu GRANT.

© UNICEF ČR
© UNICEF ČR

UNICEF na Ukrajině zajišťuje dětem přístup k pitné vodě, který je důsledkem válečného konfliktu omezený, zajišťuje bezpečné prostory pro vzdělávání dětí, poskytuje základní lékařskou péči psychosociální pomoc a podporu.

Jen v loňském roce zajistil UNICEF opravou vodní infrastruktury pitnou vodu pro 1,3 milionu lidí, obstaral bezpečné vzdělávací prostory pro 26 000 dětí, poskytl psychosociální podporu pro 37 000 dětí a osvětu o riziku nebezpečné munice pro 613 000 dětí a jejich rodin.

Kvůli přetrvávajícímu konfliktu zůstává na Ukrajině půl milionu ohrožených dětí.
Aktuální potřeby humanitární pomoci na Ukrajině byly v minulém roce financovány pouze z 45 procent.

Pokud Vám to situace dovoluje, prosíme, pomozte dětem zasaženým válkou jakoukoliv částkou prostřednictvím tohoto formuláře.

Děkujeme všem dárcům, kteří pomáhají zmírnit dopady válečného konfliktu na Ukrajině na ty nejzranitelnější.

Tisk