Prorodinná politika v rozvinutých zemích OECD a EU

Nejlepší prorodinnou politiku ze zemí OECD a EU mají Švédsko, Norsko, Island, Estonsko a Portugalsko. Naopak Švýcarsko, Řecko, Kypr, Velká Británie se řadí mezi země s nejnižším hodnocením.

NEW YORK, 13. června 2019 – Podle nejnovějšího výzkumu UNICEF mají z 31 rozvinutých evropských zemí s dostupnými daty nejlepší prorodinnou politiku Švédsko, Norsko, Island, Estonsko a Portugalsko. Zpráva výzkumného centra UNICEF – Innocenti hodnotí země OECD a EU podle jejich národní prorodinné politiky. Základními kritérii pro hodnocení byla doba trvání rodičovské dovolené hrazené v plné výši mzdy a dostupnost rané a předškolní péče o děti do věku šesti let.

Česká republika se z 31 rozvinutých evropských zemí v celkovém hodnocení umístila na 24. místě. V délce placené dovolené pro matky se nachází mezi prvními deseti zeměmi. Navzdory 53 týdnům mateřské dovolené Česká republika spolu se Slovenskem a Polskem získala nižší hodnocení kvůli nedostatečnému přístupu k předškolnímu vzdělávání a rané péči o děti, nižší podpoře otců a také menší míře kojení jako přirozené výživy nejmenších dětí.

Prorodinná politika posiluje pouto mezi rodiči a jejich dětmi, které je rozhodující pro rozvoj rodin a sociální soudržnosti společnosti. UNICEF prosazuje alespoň šest měsíců placené dovolené pro rodiče a všeobecný přístup ke kvalitní a cenově dostupné předškolní péči od narození až po vstup dětí do první třídy základní školy.

Hodnocení rozvinutých zemí OECD a EU podle čtyř kritérií prorodinné politiky.
Hodnocení rozvinutých zemí OECD a EU podle čtyř kritérií prorodinné politiky.

Zpráva je součástí programu UNICEF zaměřeného na rozvoj v raném dětství a kampaně Early Moments Matter, která trvá již třetím rokem a jejímž cílem je podpora rodin při poskytování péče o malé děti v prostředí, které je pro ně příznivé, a podněcování zkušeností potřebných pro zdravý vývoj mozku. “Žádná doba v životě člověka není tak zásadní pro rozvoj mozku – a tedy pro budoucnost dítěte – než první roky života,” říká výkonná ředitelka UNICEF Henrietta Fore. “Je nutné, aby vlády poskytly rodičům podporu, kterou potřebují k vytvoření bezpečného a příznivého prostředí pro své děti. A zapotřebí je také podpora soukromého sektoru, aby se to mohlo stát

Při bližším pohledu na plně hrazenou rodičovskou dovolenou v 41 zemích zjistíme, že pouze polovina zemí nabízí matkám alespoň šest měsíců dovolené v plné výši. Estonsko umožňuje matkám nejdelší plně hrazenou mateřskou dovolenou v délce 85 týdnů, následuje Maďarsko se 72 týdny a Bulharsko s 61 týdny. Spojené státy jsou jedinou zemí, která nemá celostátní zákonnou placenou dovolenou pro matky ani pro otce.

Výzkum také ukázal, že i tam, kde otcové mají na placenou dovolenou nárok, ji většina z nich nevyužívá. V Japonsku, jediné zemi, která poskytuje placenou dovolenou pro otce v délce alespoň šesti měsíců, ji v roce 2017 využil pouze jeden z dvaceti otců. Placená dovolená přitom pomáhá otcům navázat pouto se svými dětmi, přispívá ke zdravému vývoji dětí, snižuje psychickou zátěž matek a posiluje rovnost mužů a žen. Zpráva UNICEF proto vyzývá k tomu, aby prorodinná politika zajišťovala placenou otcovskou dovolenou a motivovala otce k tomu, aby ji využívali.

Délka placené dovolené v rozvinutých zemí OECD a EU
Délka placené dovolené v rozvinutých zemí OECD a EU

Srovnání ČR vyplývající ze studie UNICEF nás nemůže těšit. Ukazuje, že jen poměrně dlouhá rodičovská dovolená (kterou čerpají pouze matky) není z pohledu pozitivní prorodinné politiky optimální řešení pro vývoj dětí. Pro matky to znamená horší situaci, pokud se týká výše mezd i důchodů,“ říká místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Alena Gajdůšková. „UNICEF nás upozorňuje, kde se nachází řešení. Je nutné zajistit vyšší zapojení otců do péče o malé děti, dostupnější ranou a předškolní péči, flexibilnější způsoby zaměstnávání. Měli by v tom pomoci i  zaměstnavatelé samotní. Je i k jejich škodě, pokud mimo trh práce zůstává vysoce kvalifikovaná pracovní síla, kterou české ženy jsou,“ dodává.

Někteří rodiče, kteří jsou po mateřské dovolené připraveni vrátit se do práce a hledají možnosti předškolní péče o děti, uvádějí, že největší překážkou je pro ně její cenová dostupnost. To platí zejména pro rodiče malých dětí ve Velké Británii, Španělsku a Irsku. V České republice, Dánsku a Švédsku je podle výzkumu cenová dostupnost předškolní péče problémem pro méně než jednoho ze sta rodičů.

Zpráva UNICEF předkládá doporučení, jak mohou rozvinuté země zlepšit svou prorodinnou politiku:

  • Poskytovat rodičům zákonnou placenou rodičovskou dovolenou v délce nejméně šesti měsíců.
  • Zajistit všem dětem přístup k vysoce kvalitním, cenově dostupným, věkově adekvátním a dobře přístupným institucím předškolní péče bez ohledu na rodinné poměry dítěte.
  • Zajistit, aby začátek předškolní péče o děti navazoval na rodičovskou dovolenou, a děti tak mohly pokračovat v rozvoji bez přerušení.
  • Zajistit, aby matky mohly kojit během rodičovské dovolené i po návratu do práce poskytnutím dostatečně dlouhé placené rodičovské dovolené, garantovaných přestávek v práci a bezpečných a vhodných míst pro kojení.
  • Shromažďovat aktuální a kvalitní data o všech aspektech prorodinné politiky, aby bylo možné tuto politiku v jednotlivých zemích monitorovat a porovnávat.

Odkaz na celý text zprávy v angličtině naleznete zde

Tisk