Škola základ života

Pro 61 milionů dětí však jenom vzdálený sen.

12letá Anna z Východní Ukrajiny se místo chození do školy půl roku skrývala s rodinou ve sklepě své tety. Její škola v obci Toškivka navíc fungovala dost omezeně – v roce 2014 byla během bojů zcela srovnána se zemí, poté bylo vyučování částečně obnoveno, školní jídelna, tělocvična a šatny jsou však stále zničené. Nyní Anna do školy chodí, ale sama říká: „Bez jídelny to není ono. Když si doma zapomenu svačinu, celý den mám hlad a na hodinách mi kručí v břiše. “

© UNICEF/Samoilova

Stejně starý Nawab z Bangladéše se musí místo vzdělávání věnovat činnosti, která mu umožní přežít. „Musím uživit sebe a sestru, rodiče nám loni umřeli. Vybírám na skládce kozí kůže. U nás před domem je vařím v kotli s rozpouštědlem tak dlouho, až vznikne lepidlo. Prodávám ho na stavbách.“ Nawab si vydělá okolo 60 Taka (cca 15,80 Kč) za den. Ve škole chybí už víc než rok.

© UNICEF/Noorani

Ewe (10 let) z Jižního Súdánu vyráží každé ráno k Nilu pro vodu. Obstarání vody pro celou rodinu je totiž velmi často záležitostí mladých dívek. „Kamarádkám trvá cesta tam a zpátky dvě hodiny, ale s jednou rukou unesu jen jeden kanystr, takže musím jít za den dvakrát. Vyučování nestihnu, pomáhám na poli mamince. Ráda bych se ale do školy někdy podívala. Chtěla bych si umět přečíst nějakou knížku jako ostatní.“

© UNICEF/

Na rozdíl od tisíců českých dětí, které znovu po prázdninách usedly do školních lavic, miliony dětí na celém světě do školy chodit nemohou. Proč? Narodily se do nejchudších rodin, a tak místo školy pracují, žijí v oblastech, kde není bezpečno, jejich školy zničil ozbrojený konflikt či přírodní katastrofa. Přitom vzdělání je pro život člověka naprosto zásadní. Ve škole děti získávají nejenom znalosti, ale také návyky a dovednosti důležité pro celý další život, učí se zde způsobům, jak překonávat překážky, stejně jako odpovědnosti, toleranci a respektu k druhým. Učí se, jak být co nejužitečnější sobě i celé společnosti. Jenže ne všem je dána rovná šance.  

Právě teď chybí ve školních lavicích 61 milionů dětí. Více než polovina z těchto dětí pochází ze subsaharské Afriky a čtvrtina z těchto dětí žije v místech humanitárních krizí.

Těmto dětem pak v dospělosti chybí potřebné základní znalosti pro dobré uplatnění, často se stávají oběťmi vykořisťování a jsou odsouzeny k životu v chudobě. Dopad nedostatku vzdělání u dětí je ale ještě vážnější: například dívky, které nechodí do školy, jsou často nuceny se brzy provdat, mají více dětí a jsou zcela závislé na manželovi. Naopak ty dívky, které mají alespoň základní vzdělání, mají později v životě méně dětí, o které se lépe postarají. Umějí také lépe hospodařit s rodinným majetkem a jsou soběstačnější, nejen ekonomicky. Dostat do školy všechny holčičky je tak jediným osvědčeným způsobem, jak snižovat porodnost, aniž by se vytvářela demografická nerovnováha.

Mnoho dívek přestane chodit do školy také v období dospívání: v jedné z pěti škol na světě chybí toaleta, což dívkám v určitém věku chodit do školy jednoduše neumožňuje – jedna ze čtyř škol na světě nedisponuje ani pitnou vodou. 900 milionů dětí, které mají to štěstí a do školy chodí, si v ní ani neumyjí ruce, což může časem vést až k nebezpečným nemocem a trvalému ukončení školní docházky.

Dívkám také často brání chodit do školy vlastní rodina, byť nechtěně – dívky musejí pomáhat v domácnosti nebo pracovat na poli, školy jsou příliš vzdálené a cesta do nich nebezpečná třeba kvůli hrozbě znásilnění. Když už rodiče maji možnost poslat některé své děti do školy, preferují proto raději chlapce.

V UNICEF však věříme, že každé dítě na světě by mělo mít stejnou šanci chodit do školy. Rozvíjíme proto relativně levné, ale účinné programy, které nedělají rozdíly mezi dětmi a zajišťují jim přístup ke vzdělání: stavíme školy, školíme učitele, do krizových oblastí dodáváme školní pomůcky a stany. Současně jednáme s úřady jednotlivých zemí, aby odstranily překážky, které dětem brání chodit do školy, jako jsou například školní poplatky nebo povinnost nosit uniformy, které si chudé rodiny nemohou dovolit.

I v případě vzdělávacích programů je pomoc UNICEF vždy přizpůsobena místním podmínkám. Například v odlehlých oblastech Mongolska, kde by především v zimě byla cesta do školy pro děti příliš namáhavá, podporuje UNICEF speciální rozhlasové vysílání, díky němuž děti nezameškají učivo ani během dlouhé zimy. Stejným způsobem, ale z jiných důvodů, se vzdělávají například také děti z válečných oblastí Sýrie a Jemenu, pro něž by cesta do školy znamenala smrtelné nebezpečí. V uprchlických táborech a v situacích přírodních katastrof potom UNICEF zřizuje mobilní školy, které mohou začít fungovat téměř okamžitě. Ve školních stanech se tak učí například děti Rohingů v uprchlických táborech v Bangladéši, ve venkovských oblastech Indonésie zase především v období monzunů fungují školní lodě.

„Bála jsem se, že když naší starou školu zničili bojovníci, už nikdy do žádné školy nepůjdu,“ vypráví 13letá Ruta z Jižního Súdánu. „Naštěstí to ale netrvalo dlouho a máme novou školu. Ta stará byla sice z cihel a takhle je jen ze dřeva, ale to nevadí. Máme nové učebnice i sešity a zdá se mi, že učitelé jsou na nás teď hodnější a učení mi jde o dost líp.“ Spolu s místními dobrovolníky UNICEF zajistil pro Rutu a další děti z oblasti čtyři provizorní školní třídy a dodávky školních pomůcek a učebnic. Pro učitele jsme také zajistili speciální kurz zaměřený na poskytování psychologické pomoci traumatizovaným dětem. „Chtěla bych se jednou stát starostkou, abych mohla zařídit, že nové učebnice a dobré učitele budou mít u nás všechny děti,“ dodává odhodlaně Ruta.

© UNICEF/Rich

Vzdělání skutečně všech dětí, tedy i těch, jako je Ruta, které se narodily v nejchudších místech naší planety, je tou nejlepší investicí, kterou můžeme učinit: jako rodiče, jako společnost i jako celé lidstvo. Vzdělaní lidé mají v životě lepší uplatnění a jsou přínosem pro svou zemi a kulturu. Vzdělání celé současné generace dětí může mnohé z aktuálních problémů ve světě vyřešit natrvalo. 

Co může UNICEF za váš příspěvek pořídit:

395 Kč – Školní batohy pro 5 dětí
Každý školák má radost z nového batohu a školních potřeb. V rozvojových zemích jsou ale i ty nejzákladnější pomůcky pro řadu dětí nedostupné. Odolný batoh s logem UNICEF dlouho vydrží a dětem se do něj vejdou pomůcky na celý den.

670 Kč – Tužky pro celou školu
1 000 tužek pro školy v nejchudších oblastech světa umožňuje dětem psát a kreslit, zaznamenávat si učivo, vyjadřovat slovem nebo obrázkem pocity radosti i smutku.

1 350 Kč – Hodina neformálního vzdělávání s vyškoleným učitelem včetně pomůcek pro 20 žáků.
Večerní výuka psaní, čtení a počítání umožňuje získat vzdělání pracujícím dětem nebo těm, které se jinak do školy nedostanou.

4 703 Kč – Škola v krabici
Kompletní sestava učebních a vzdělávacích pomůcek, která v krizových situacích umožní dětem pokračovat ve školní docházce. Kovový box obsahuje vše potřebné pro 40 žáků a učitele - knihy, sešity, tužky, pastelky, gumy, pravítka, křídy, třídní knihu, vysílačku na solární baterie, dokonce i plechovku černé barvy, pomocí níž se z víka boxu vytvoří funkční tabule.

Jak můžete pomoci

Pokud Vám to situace dovoluje, pomozte nám dát dětem, jako jsou Anna, Nawab a Ewe, možnost chodit do školy a tím i šanci na lepší budoucnost. Děkujeme!

© UNICEF/Sujan

Tisk