Co jste dokázali v roce 2017 – Vy a UNICEF

V loňském roce jste Vy a další dárci po celém světě pomohli v 337 krizových situacích ve 102 zemích světa. Zajistili jste vodu pro 45 milionů lidí, terapeutickou výživu pro 4 miliony kriticky podvyživených dětí a vrátili do škol skoro 9 milionů dětí. A to zdaleka není všechno!

Dary z České republiky každoročně pomáhají převážně dětem žijícím v nejchudších zemích s vysokou dětskou úmrtností a v krizových oblastech postižených humanitární krizí, válečným konfliktem či přírodní katastrofou. Například v Jemenu, který válka přivedla na pokraj hladomoru a ve kterém se po zkolabování zdravotnického systému rychle rozšířila cholera, zbudoval UNICEF 75 center pro léčbu průjmových onemocnění a cholery. Také jsme zajistili přístup ke zdravotní péči pro 1,13 milionu dětí a z akutní podvýživy vyléčili 323 000 dětí. Pro dvě třetiny obyvatel, které byly nuceny používat znečištěnou vodu z povrchových zdrojů, jsme rovněž zajistili nezávadnou vodu a hygienické zázemí (celkově pro 16 milionů lidí).

Adem byl jedním z dětí, které byly do centra pro léčbu průjmových onemocnění a cholery v Sa’adu přijaty s těžkou formou podvýživy.
Adem byl jedním z dětí, které byly do centra pro léčbu průjmových onemocnění a cholery v Sa’adu přijaty s těžkou formou podvýživy. © UNICEF/Al-Zikri

Pitnou vodu dodáváme také dětem v Sýrii. Například v táboře Ain Issa na severovýchodě země, který slouží jako útočiště rodinám, které uprchly z válečných regionů, jsme vyhloubili dostatek studní a dětem zajišťujeme také výživnou stravu, léky i možnost pokračovat ve školní docházce.

Také v Jižním Súdánu, kde bylo v důsledku dlouhodobého ozbrojeného konfliktu zničeno na 30 % škol, a 2 miliony dětí tak ztratily přístup ke vzdělání, jsme za pomoci místních vystavěli nebo opravili školy pro téměř 320 000 dětí. Také jsme proškolili 5 815 nových učitelů a poskytli psychosociální pomoc pro půl milionu dětí. Celosvětově dodal UNICEF učebnice a výukové materiály více než 12,5 milionu dětí a vybavil čtvrt milionu školních tříd, především s cílem umožnit vzdělání i dětem z nejchudších rodin nebo z oblastí humanitárních krizí.  

Atila Komaromi z Berceje (Srbsko), který se narodil s postižením, mohl díky programům UNICEF zdárně dokončit sedmou třídu.
Atila Komaromi z Berceje (Srbsko), který se narodil s postižením, mohl díky programům UNICEF zdárně dokončit sedmou třídu. © UNICEF/Vas

Jedním ze stěžejních úkolů UNICEF v roce 2017 bylo (a stále je) chránit děti a dospívající před násilím a jakýmkoliv zneužíváním – v průběhu minulého roku tak UNICEF vyjednal propuštění přibližně 12 tisíců dětských vojáků, kterým jsme následně poskytli zázemí potřebné k začlenění zpět do společnosti.

Demobilizovaní dětští vojáci z Demokratické republiky Kongo a jejich snídaně v centru podporovaném UNICEF.
Demobilizovaní dětští vojáci z Demokratické republiky Kongo a jejich snídaně v centru podporovaném UNICEF. © UNICEF/Dubourthoumieu

V roce 2017 UNICEF rovněž spustil pilotní program zaměřený na boj proti dětským sňatkům – v 65 vesnicích v Indii probíhají preventivní programy, které dívkám dodávají sebevědomí pro rozhodování o vlastním životě například i prostřednictvím kurzů karate.

Dívky v indickém distriktu Giridih s nejvyšším počtem dětských sňatků na světě na své lekci bojového umění.
Dívky v indickém distriktu Giridih s nejvyšším počtem dětských sňatků na světě na své lekci bojového umění. © UNICEF/Vishwanathan

UNICEF všechny své programy koncipuje tak, aby vlastní provozní náklady byly naprosto minimální – na programy pomoci směřuje 91 % z každého příspěvku. Je také dobré si uvědomit, že programy neslouží jen příjemcům, kteří jsou do nich přímo zapojeni, ale zlepšují podmínky i pro miliony ostatních – například očkování chrání před nebezpečnými nemocemi i bezprostřední okolí dítěte, programy odpovědného rodičovství zase celosvětově pomáhají snižovat porodnost. Děti, kterým dnes poskytneme základní vzdělání a praktické dovednosti, budou mít v dospělosti větší šanci se uplatnit a přispět tak k odstranění chudoby ve svých zemích. A samozřejmě bychom mohli v podobném výčtu pokračovat – pro ty, kdo by si chtěli přečíst detailní přehled všech našich loňských úspěchů, je určena výroční zpráva celosvětového UNICEF, kterou najdete zde

A jakou pomoc jsme tedy mohli i díky dárcům z ČR v uplynulém roce mj. zajistit?

  • 41,3 milionu moskytiér v hodnotě 90,7 milionu dolarů, 20,4 milionu rychlých testů na zjištění malárie, 20,2 milionu kombinovaných léků proti malárii na bázi artemisininu, 10,6 milionu léků na ochranu 27 milionů dětí proti sezónní malárii a 9,6 milionu dávek sulfadoxin-pyrimethaminu na ochranu 32 milionů těhotných žen
  • 2,5 miliardy dávek vakcín pro 95 zemí, 691,3 milionů injekčních stříkaček; chladicí zařízení na uchovávání vakcín, včetně přenosných chladicích boxů, v hodnotě 32,7 milionu dolarů
  • 33 330 tun terapeutické stravy Plumpy’Nut, 1,179 miliardy sáčků mikronutričních živin v prášku, 428,9 milionu kapslí vitaminu A, 334,8 milionu tablet železa s kyselinou listovou, 236,5 milionu odčervovacích tablet
  • 88,2 milionu sáčků orální rehydratační soli, včetně 27 milionů sáčků v kombinaci se zinkem
  • 1,491 miliardy tablet na čištění vody, 1 milion hygienických souprav
  • 9 milionů rychlých diagnostických testů na zjištění HIV, 863,5 milionu tablet cotrimoxazolu, 6,1 milionu balení antiretrovirových léků pro léčbu 394 529 mladistvých na 1 rok do 37 zemí
  • 32,2 milionu dávek amoxicilinu pro léčbu zápalu plic u dětí mladších 12 měsíců
  • 95 655 zdravotnických souprav do 57 zemí
  • 68 052 vzdělávacích souprav, 33 739 souprav pro sport a volný čas dětí, 16 964 souprav herních pomůcek a hraček pro nejmenší děti

Z celého srdce Vám všem děkujeme!

© UNICEF/Sokol

Tisk