Monzuny ohrožují Rohingy v Bangladéši

Statisíce dětí jsou v přímém ohrožení života kvůli záplavám a infikované vodě.

Monzunové období, které je spojené s vydatnými dešti a silným větrem devastuje uprchlické tábory na jihovýchodě Bangladéše, kam se po násilnostech v sousedním Myanmaru (Barmě) uchýlilo na 706 tisíc příslušníků etnika Rohingů. Více než polovinu z tohoto počtu tvoří děti. 
 


Vytrvalé deště mají za následek sesuvy půdy, které jsou v přeplněných uprchlických táborech obzvlášť nebezpečné – o život už při nich přišlo jedno dítě a byly zničeny stovky provizorních přístřešků z plachet a bambusu, které rodinám slouží jako jediné obydlí. „Oblast, kde se koncentruje nejvíce uprchlíků, je velmi kopcovitá, bez většího množství stromů, které by sesuvům zabránily. Písčitá půda se při deštích okamžitě mění v bláto a je mimořádně nestabilní,“ vysvětluje zástupce UNICEF v Bangladéši Edouard Beigbeder a dodává: „Tisíce dětí a jejich rodin ale nemají na výběr a každou noc chodí spát s obavami o vlastní životy.“

Tábor Balukhali patří k největším nejen v Bangladéši, ale i v celosvětovém měřítku.
Tábor Balukhali patří k největším nejen v Bangladéši, ale i v celosvětovém měřítku. © UNICEF/Modola

Od tragédie přitom děti dělí jen tenká hranice – dvouletá Janna spala se svými rodiči na hliněné podlaze, když začal liják. Voda během několika minut vystoupala do výšky půl metru a Janna se začala topit. V poslední chvíli ji ze tmy a kalné vody zachránil její otec a odnesl ji do bezpečí. Stejné nebezpečí jako Janně ale každý den hrozí 110 tisícům dětí, které se svými rodinami žijí v oblastech, kde je nebezpečí záplav a sesuvů půdy největší. Do konce srpna má přitom denně spadnout v průměru 30 mm srážek, na 2,5 metru za celé monzunové období. Je tedy téměř jisté, že dojde k dalším sesuvům, které mohou stát život stovek dětí.

Malá Janna před několika dny jen o vlásek unikla tragédii.
Malá Janna před několika dny jen o vlásek unikla tragédii. © UNICEF/Modola

„UNICEF se snaží co nejvíce rodin z nejohroženějších míst přestěhovat. Do konce června už jsme poskytli bezpečný domov 35 tisícům rodin, další 3 tisíce se přestěhují ještě v červenci,“ doplňuje Edouard Beigbeder.

Kromě sesuvů půdy představují přívalové deště také velké zdravotní riziko – v táborech jsou jen jednoduché umývárny a latríny a při deštích je nejen jejich okolí zaplavené infikovanou vodou, která obsahuje zárodky nebezpečných nemocí, jako je například cholera. Naši specialisté na místě proto opravují poškozenou infrastrukturu a na vhodných místech budují nové zázemí odolné proti záplavové vodě. Aktuálně bylo dokončeno 645 takových umýváren a toalet, plánováno je ještě dalších 2 104. V táborech je také pět velkokapacitních center pro léčbu průjmových onemocnění a přímo v terénu jsou desítky týmů, které obyvatele upozorňují na prevenci nákazy a distribuují běžné léky, tablety na čištění vody a hygienické prostředky. Kromě toho UNICEF ve výdejních centrech poskytuje rodinám nepromokavé plachty na opravu poničených příbytků, holínky, pláštěnky a další pomoc.

Dobrovolníci vykládají zásoby vakcín a léků u jednoho z výdejních center.
Dobrovolníci vykládají zásoby vakcín a léků u jednoho z výdejních center. © UNICEF/Sokol

Monzuny komplikují také školní docházku a omezují provoz dětských center, v nichž mohou děti bezpečně trávit volný čas. Od začátku dešťů bylo silně poškozeno 93 provizorních škol, UNICEF ve spolupráci s místními posílil konstrukci 800 školních stanů, aby nápor vody vydržely a školní docházka nemusela být přerušena. Distribuci pomoci nicméně komplikuje i to, že hlavní příjezdové silnice do táborů, které jsou jedinou možnou zásobovací trasou, jsou při deštích rozbahněné a téměř nesjízdné.

Český UNICEF v rámci kampaně na pomoc dětem Rohingů vytvořil sérii dvou televizních spotů, kterým propůjčila hlas vyslankyně dobré vůle UNICEF, herečka Jitka Čvančarová. Ta zároveň vzkazuje divákům: „My v České republice si to neuvědomujeme, ale není automatické spláchnout záchod nebo si natočit vodu. Největší radost mně osobně uděláte, když darujete život. Prosím, pomozte.“ V táborech jsou v současné době nejvíce potřeba léky proti choleře, hygienické soupravy nebo tablety na vyčištění vody, které jsou pro české dárce k dispozici jako Dárky pro život.

Jak můžete pomoci

Kolik stojí pomoc

  • 365 Kč měsíčně zajistí za rok 200 000 litrů pitné vody
  • 400 Kč měsíčně zajistí za rok hygienické potřeby pro 5 rodin
  • 600 Kč měsíčně zajistí za rok očkování proti šesti smrtelným nemocem pro 12 dětí

Jakýkoliv příspěvek pomůže dětem zajistit potřebnou pomoc.
Děkujeme za Vaši laskavou podporu!

Tisk