Rohingové v Bangladéši: UNICEF pomáhá překonávat traumata i tabu sexuálního násilí

COX´S BAZAR, 24. 7. 2018 – Je to více než deset měsíců, co do Bangladéše začala proudit vlna uprchlíků z etnika Rohingů ze sousedního Myanmaru (Barmy). Za tu dobu přišlo do uprchlických táborů v jihovýchodní části země na 706 tisíc lidí, z nichž více než polovinu tvoří děti. Mezi uprchlíky je také mnoho těhotných žen, pro které jsou provizorní podmínky v táborech ještě nesnesitelnější – obzvláště pro ty, které se na útěku staly oběťmi sexuálního násilí.

Fatemě je 17 let. Žije v uprchlickém táboře a je v osmém měsíci těhotenství. Místo toho, aby se těšila na své první dítě, žije v neustálých obavách. Otcem jejího dítěte je totiž buď její zesnulý manžel, nebo voják, který ji znásilnil. Manžela měla Fatema velmi ráda. Vzali se měsíc před tím, než v Myanmaru v srpnu 2017 naplno propuklo násilí na menšině Rohingů. Zabili ho právě barmští vojáci. „Vypálili naši vesnici, tak jsem utekla s ostatními, ale chytili mě v lese… Ráno mě nechali jít a já pokračovala dva dny až sem,“ popisuje Fatema. Po nějaké době v táboře zjistila, že je těhotná.

© UNICEF/Sokol

„Mám strach. Jen mí nejbližší vědí, co se tehdy na útěku stalo. Když bude dítě mého manžela, bude se mu podobat. Když bude toho násilníka, bude se podobat jemu. Bojím se, že v něm pak budu vždycky vidět toho vojáka a nedokážu dítě skutečně milovat. Pořád si opakuju, že ho musím mít ráda,“ pokračuje Fatema.

Během uplynulých deseti měsíců se v táborech v oblasti narodilo už na 17 tisíc dětí. To znamená v průměru 60 dětí každý den. „60 dětí denně se poprvé nadechne v místě, kde panují otřesné podmínky. Daleko od domova, matkám, které mají za sebou vyčerpávající cestu a zažily obrovská traumata,“ říká zástupce UNICEF v Bangladéši Edouard Beigbeder. Počet dětí, které se narodily jako následek sexuálního násilí, není možné přesně stanovit, protože ženy se často bojí stigmatizace ze strany svých nejbližších a také případné odplaty. „UNICEF má v táborech mimo jiné i své vyškolené dobrovolníky, kteří obětem sexuálního násilí nabízejí odbornou psychosociální pomoc a pomáhají rodinám vyrovnat se prožitými traumaty,“ dodává Beigbeder.

Tento program pomáhá i patnáctileté Ismat. Její rodiče i čtyři sourozence zabila barmská armáda při útoku na vesnici a na útěku byla Ismat znásilněna. „Je to už několik měsíců, ale pořád se bojím, zvlášť když jdu ven sama. Jsem ráda, že můžu chodit na terapii, kterou mi nabídl UNICEF. Chodím tam s dívkami, které potkal stejný osud a navzájem se podporujeme,“ svěřuje se Ismat.

© UNICEF/Sokol

Odhaduje se, že až 450 tisíc rohingských uprchlíků (žen a dětí) se stalo obětí sexuálního násilí a potřebuje odbornou pomoc. UNICEF dělá vše pro to, aby jim a jejich blízkým pomohl toto trauma překonat. Kromě toho UNICEF také intenzivně podporuje mobilní kliniky a zdravotnická centra, která pečují o matky před porodem i po něm. V současnosti se ve zdravotnických centrech v táborech narodí necelých 20 % ze všech dětí, zbytek porodů proběhne bez jakékoli odborné asistence či pomoci.  Vyškolení dobrovolníci proto navštěvují matky přímo v jejich obydlích a zakládají pro ně mateřské skupiny – v táborech v celé oblasti funguje nyní už více než 150 takových skupin, ve kterých se matkám dostane psychické podpory i praktických rad.

Dobrovolníci také důsledně registrují nově narozené děti i těhotné a dbají na to, aby byly pod pravidelným dohledem lékařů a včas se tak předešlo možným komplikacím. Registrace nově narozených dětí je přitom obzvlášť důležitá – bez řádné evidence totiž dítě formálně „neexistuje“ a v budoucnu by mu mohla být odpírána základní práva, jako například vzdělání, zdravotní péče nebo sociální ochrana. Důsledná registrace také usnadňuje vyhledávání rodinných příslušníků, pokud se například dítě na útěku před nebezpečím ztratí svým nejbližším.

Všechny tyto programy může UNICEF zajišťovat také díky laskavé podpoře dárců z ČR. I zdánlivě malý příspěvek totiž dokáže v krizové situaci pomoci zajistit, aby měly nově narozené děti ten nejlepší možný start do života a aby i v obtížných podmínkách mohly vyrůstat ve zdraví a v bezpečí se svými nejbližšími.

Jak můžete pomoci

© UNICEF/Sokol

Tisk