Závěť dětem

Oči má po mamince, nos po tatínkovi a úsměv od vás – to je hlavní myšlenka nové kampaně českého UNICEF, jejímž cílem je informovat veřejnost o možnosti věnovat v závěti také příspěvek na pomoc ohroženým dětem. Jakýkoliv odkaz v závěti totiž může zachránit dětský život a zajistit dětem v oblastech postižených přírodní katastrofou, válkou nebo chudobou lepší budoucnost.

„Po lidech, kteří po sobě nezanechají žádné přímé dědice nebo závěť, dědí stát. Každoročně se na nás obracejí desítky příznivců, kteří jsou právě v takové situaci, jejich rodinní příslušníci jsou dobře zaopatřeni nebo prostě zvažují část svého majetku odkázat ve prospěch strádajících dětí. Rodina je samozřejmě vždy na prvním místě. I malý dar ze závěti však může zajistit pokračování podpory dětem, které to potřebují nejvíce. Velmi si takové pomoci vážíme,“ říká ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.


Hlavní součástí nové kampaně je televizní spot, jehož výrobu nezištně zajistil partner UNICEF, společnost FRMOL Production. Svůj hlas spotu propůjčil herec Miroslav Táborský, poskytnutím vysílacího prostoru kampaň podpořila FTV Prima.

Český UNICEF chce touto kampaní oslovit nejen pamětníky poválečných let, během nichž UNICEF a další humanitární organizace zajistily přežití celé generace dětí v tehdejším Československu, ale všechny, kteří uvažují nad způsobem, jak svým odkazem trvale pokračovat v šíření lidskosti a laskavosti. Podobné kampaně již řadu let rozvíjejí charitativní organizace v zahraničí, v ČR od loňského roku probíhá společná informativní kampaň Závěť pomáhá, kterou zastřešuje koalice Za snadné dárcovství, jíž je český UNICEF členem. 

Dárcům, kteří se od 13. září do 12. října rozhodnou sepsat notářský zápis o závěti, ve které budou alespoň z části pamatovat na dobročinnou organizaci dle svého výběru, bude díky kampani koalice a za finančního přispění Nadace Via proplacen notářský poplatek za její sepsání.

Více informací o kampani Měsíc dobročinné závěti najdete už teď na webu koalice.
 

Odkaz pana Karla Gellnera pomohl dětem nejen ve Rwandě

Jedním z významných dárců českého UNICEF byl Karel Gellner, synovec známého básníka a malíře Františka Gellnera. Narodil se 23. února 1915 v Mladé Boleslavi, v rodině obchodníka Pavla Gellnera. Vystudoval gymnázium v Liberci a v roce 1938 se oženil s Annou Fenclovou. Jeho život provázelo mnoho úskalí: za války byl nucen se skrývat kvůli svému původu a ani po válce to neměli s manželkou lehké. V domě jeho rodičů provozovali obchod s galanterií, poté začali s výrobou na pletacích strojích, které jim však v roce 1948 zkonfiskovali. Pan Gellner nějaký čas pracoval ve škodovce a poté nastoupil do mototechny, kde pracoval až do důchodu.

Život panu Gellnerovi nedopřál žádné potomky, a proto se v důchodu soustředil na shromažďování tvorby svého strýce a do hledání svých předků z rodu Gellnerů. Na sklonku života daroval Mladé Boleslavi sbírku obrazů Františka Gellnera, která je vystavena ve stálé expozici v kapli Českých bratří.

Pan Karel Gellner byl člověk velmi skromný, ale s velikým srdcem na dlani. Velmi miloval svou chaloupku na Záborčí u Malé Skály, kterou si se svojí ženou vybudoval. Svým otevřeným srdcem si získal mnoho přátel a jeho nesmírná štědrost pomohla mnoha lidem. Ve své závěti pan Gellner pamatoval na ty nejpotřebnější, kterým ostatně pomáhal už během svého života. Na programy UNICEF věnoval majetek v úctyhodné hodnotě 1 255 000 Kč. 

Když pan Gellner ve věku 96 let skonal, rod Gellnerů v Mladé Boleslavi po více jak 250 letech skončil. Hodnoty a odkaz Karla Gellnera jsou však i nadále živé prostřednictvím dětí, jimž díky jeho velkorysému daru mohl UNICEF zachránit život a podpořit jejich vzdělání, takže dostaly šanci na lepší budoucnost.

Dar ze závěti Karla Gellnera přispěl mj. na vybudování školky v provincii Musanze ve Rwandě.
Dar ze závěti Karla Gellnera přispěl mj. na vybudování školky v provincii Musanze ve Rwandě.

Veškerá činnost UNICEF a programy na pomoc dětem ve více než 190 zemích světa jsou financovány výhradně z dobrovolných příspěvků laskavých dárců, mezi něž patřil i pan Karel Gellner. UNICEF si nesmírně váží jakéhokoliv příspěvku a ve způsobu využití darů vždy respektuje přání svých příznivců. Rodina a nejbližší jsou na prvním místě – za všech okolností ponecháváme rozhodnutí o daru a jeho výši zcela na uvážení přispěvatele.

Věděli jste, že…

  • Majetek lidí, kteří nesepíší závěť a nemají žádného dědice, připadne státu jako tzv. odúmrť – každoročně takto propadne majetek v průměrné hodnotě 275 milionů korun.
  • Ve Spojených státech je průměrný věk sepsání závěti 44 let.
  • Nejvyšší hodnotu darů ze závěti odkázali UNICEF loni dárci ve Velké Británii (5,7 mil. liber), ve Francii (11,5 mil. eur) a Itálii (5,5 mil. eur).
  • 13 % belgických respondentů ve věkové skupině 50+ uvedlo, že zvažuje do závěti zahrnout charitativní dar, z nich 3 % zvažovala jako příjemce UNICEF a 5 % by v závěti uvedlo více než jednu organizaci.

Pokud i Vy zvažujete zahrnout do své závěti dar na programy UNICEF, neváhejte nás kontaktovat pro více informací – rádi Vám zašleme přehlednou informační brožuru, případně se s Vámi kdykoliv osobně setkáme. Pro další informace prosím kontaktujte ředitelku UNICEF ČR Pavlu Gomba:

Odpovědi na nejčastější otázky spojené se sepsáním závěti ve prospěch charitativní organizace najdete zde.

 

Tři nejčastější mýty o závětích (z webu zavetpomaha.cz)

Mýtus: „Hned jak napíši závěť, umřu.“
Fakt: Lidé, kteří sepsali závěť, se v průměru dožili vyššího věku.

  • Mnoho lidí se bojí sepsat závěť, protože se obává, že tím uspíší svůj odchod. Z některých výzkumů ovšem vyplývá, že je tomu právě naopak. Podle výzkumu profesora Jamese Russella z USA se lidé, kteří sepíšou závěť ve prospěch dobročinné organizace, dokonce dožívají vyššího věku než zbytek populace (odkaz na výzkum zde). Richard Radcliffe z Londýna jde ještě dál a po analýze tisíců závětí v Anglii vyvozuje, že lidé, kteří v závěti mysleli na charitu, se dožili až o 9 let déle, než ostatní (více zde). Celé téma je ale samozřejmě složitější a může být i odrazem toho, že lidé, kteří se dožijí vyššího věku, častěji uzavírají závěť ve prospěch dobročinných organizací. Pro většinu lidí je navíc uzavření závěti ve prospěch dobré věci spojeno s pozitivními emocemi a nalezením radosti ze svého konání.

Mýtus: „Darovat ze závěti si můžou dovolit jen bohatí.”
Fakt: Darovat může každý. I malý dar má smysl.

  • Jedním z mýtů, které opřádají závěti, je pocit, že pouze super bohatí pamatují v poslední vůli na dobročinné organizace. Ve skutečnosti má smysl každý dar. V mnoha státech Evropy je tato forma daru zcela běžná a mnoho neziskových organizací by bez tohoto typu podpory nepřežilo. Malý nebo velký dar poskytují touto formou tisíce lidí. V zahraničí jsou závěti častější než u nás, vzhledem k jinému právnímu prostředí. V Anglii, USA či Kanadě sepíše závěť více než polovina obyvatel. Inspirujte se příběhy lidí z Česka, kteří to udělali před vámi.

Mýtus: „Sepsání závěti je složité a drahé.“
Fakt: Sepsání závěti je jednoduchý úkon bez velkých nákladů.

  • Lidé si myslí, že sepsání závěti je složité a stojí moc peněz. Ve skutečnosti se jedná o relativně jednoduchý úkon. Sepsání a uložení závěti u notáře přijde na 1 800 Kč. Závěť musí být sepsána písemně, kromě toho však musí splňovat ještě další podmínky.

Tisk