Díky UNICEF je v Jižním Súdánu na svobodě dalších 210 dětí

PIBOR, 21. května 2018 – Demobilizace dětských vojáků v Jižním Súdánu pokračuje! Ve čtvrtek 17. května vyjednal UNICEF propuštění 210 dětských vojáků, včetně tří dívek. Letos tak zachránil z rukou ozbrojených skupin už 806 dětí. Místo zbraní dostaly školní batohy a po několikaměsíčním programu se vrátí k normálnímu životu.

© UNICEF/Rich
© UNICEF/Rich

Jde už o třetí propouštěcí ceremoniál za tento rok. Další budou následovat, na svobodu by se tak mělo dostat přes tisíc dětí. „Pokaždé když je propuštěno dítě, které se pak může vrátit ke své rodině, znamená to obrovskou naději. Naději pro ně samotné i celou zemi,“ říká Mahimbo Mdoe, zástupce UNICEF v Jižním Súdánu. „Doufáme také, že se tyto šťastné události budou opakovat, dokud už v ozbrojených jednotkách nezbydou žádné děti.“

© UNICEF/Rich
© UNICEF/Rich

Během symbolického ceremoniálu byly dětem odebrány zbraně a namísto vojenských uniforem dostaly civilní oblečení. V nejbližších dnech projdou všechny děti lékařským vyšetřením a bude jim poskytnuta odborná psychosociální pomoc, která je součástí reintegračního programu UNICEF. 

© UNICEF/Rich
© UNICEF/Rich

Při návratu domů dostanou děti potravinový balíček na tři měsíce a na závěr absolvují ještě program zaměřený na praktické dovednosti a budoucí uplatnění. Častým důvodem, proč děti vstupují do ozbrojených frakcí, je totiž snaha o zajištění živobytí pro sebe a svou rodinu.

Usilovnými vyjednáváními už UNICEF v tomto roce dosáhl dvou demobilizací dětských vojáků, a to v únoru a v dubnu, kdy bylo propuštěno 348 a 248 dětí. 

„Dneškem začíná těmto dětem dlouhá cesta,“ říká Mahimbo Mdoe. „Musí se začlenit zpět do společnosti a k tomu budou potřebovat naši pomoc.“

V řadách ozbrojených frakcí slouží v Jižním Súdánu podle odhadů ještě 19 tisíc dětí. UNICEF nepřestává apelovat na strany zapojené do konfliktu, aby jednou provždy ukončily verbování dětí do svých jednotek. 

© UNICEF/Rich
© UNICEF/Rich

Tisk