Překvapivé dopady válek na děti

Téměř tři z deseti dospívajících v zemích zasažených válkou či dlouhodobými klimatickými změnami neumějí číst ani psát. To je třikrát víc než celosvětový průměr. I proto jsou programy zaměřené na základní vzdělání letos hlavní prioritou UNICEF. Na jejich podporu bude směřovat celá čtvrtina z celkového objemu prostředků, které UNICEF i díky laskavé podpoře českých dárců na pomoc dětem vynaloží.

Pro většinu dětí v oblastech postižených válkou nebo extrémní chudobou je škola jen snem. Kvůli stálým bojům a násilí jsou školní budovy zničené nebo uzavřené. V nejchudších oblastech si rodiče často nemohou dovolit pořídit dětem ani ty nejzákladnější školní pomůcky, jako jsou tužky a sešity. Místo školy musí děti už odmalička pracovat, aby pomohly uživit rodinu.

Pro řadu dětí cesta do školy znamená i několik hodin chůze denně, během níž jsou především dívky vystaveny velkému riziku útoků. V nejchudších regionech jsou také školní třídy často přeplněné a nedostatečně vybavené – chybí v nich například jakékoliv hygienické zázemí, což je zejména u dospívajících dívek hlavním důvodem, proč školu nedokončí. Učitelé mnohdy nejsou dostatečně kvalifikovaní a například během období dešťů, kdy se podlaha ve třídě promění v bláto, vyučování odpadá.

Například v Jižním Súdánu dokončí základní školu jen jedno z deseti dětí – a nejsou to téměř nikdy žádné dívky. V zemích postižených konflikty 33 % dívek přestane chodit do školy dříve, než se naučí alespoň ty nejzákladnější dovednosti. To samé potká 24 % chlapců. V Nigeru, Čadu, Jižním Súdánu nebo Středoafrické republice, zemích s dlouhou historií nestability a chudoby, neumí číst ani psát až 76 % lidí mladších 24 let.

Jižní Súdán: Školu, kam chodila Chubat (vlevo) se svou kamarádkou, vypálili ozbrojenci. Nejbližší škola je vzdálená hodinu chůze a rodiče dívek mají strach pouštět je každý den samotné.
Jižní Súdán: Školu, kam chodila Chubat (vlevo) se svou kamarádkou, vypálili ozbrojenci. Nejbližší škola je vzdálená hodinu chůze a rodiče dívek mají strach pouštět je každý den samotné. © UNICEF/George

„Tato čísla jsou hrozivou připomínkou toho, jak tragicky dopadají následky krizí na děti a jejich vzdělání, jejich budoucnost, a tím i rozvoj ekonomiky a společnosti,“ říká ředitelka světového UNICEF Henrietta Fore. „Dítě bez vzdělání, ze kterého vyroste negramotný mladý člověk v zemi, která je zdevastovaná konfliktem nebo katastrofou, prostě nebude mít šanci na dobrý život.“

V chudých oblastech rodiče posílají do školy raději chlapce než dívky – mají totiž větší šanci na dobrou práci a také jim při cestě na vyučování méně hrozí například znásilnění. Dívky mají také často už od útlého věku na starosti různé domácí práce. Tak ale rodiny přicházejí o výhody, které by získaly, kdyby do školy posílaly i dívky. Pokud totiž dívka dokončí alespoň základní školu, dokáže se v životě lépe uplatnit a nemusí spoléhat jen na sňatek. Vzdělanější dívky mají také méně dětí a dokáží je lépe zaopatřit. Extrémní chudoba a nedostatek vzdělání vede rodiče často k tomu, že své nezletilé dcery provdají, aby jim zajistili lepší budoucnost. Provdané dívky zpravidla brzy otěhotní a pak už se dál nevzdělávají, což zvyšuje riziko, že i jejich rodiny budou žít v chudobě.

Indie: Když bylo Gopal 14 let, rodiče ji provdali za 50letého muže v domnění, že jí zajistí lepší život. Po dvou letech ale její manžel zemřel a Gopal i s roční dcerou jsou teď zcela odkázány na pomoc příbuzných.
Indie: Když bylo Gopal 14 let, rodiče ji provdali za 50letého muže v domnění, že jí zajistí lepší život. Po dvou letech ale její manžel zemřel a Gopal i s roční dcerou jsou teď zcela odkázány na pomoc příbuzných. © UNICEF/Khemka

„Jsem v páté třídě a mám se vdávat.“

Když Halimě z Jemenu její otec  Abduláh řekl, že se bude vdávat, bylo jí dvanáct. „Otec už provdal mé sestry a mě chce taky provdat násilím.“  Dětské sňatky mají v Jemenu dlouho tradici – je to konzerativní, velmi chudá země. V současné době jsou více než dvě třetiny dívek v Jemenu provdány před svými 18. narozeninami. Ale Halima je odhodlaná tuhle statistiku porazit. „Jsem v páté třídě, chci dokončit školu. Chci se stát doktorkou. Hodně holek ze školy už se ale provdalo. Jedna moje kamarádka mi řekla, že už do školy nepřijde, a když jsem se jí zeptata proč, řekla, že se druhý den vdává.“

Halimina sestra Kafa svému osudu neušla. Když jí bylo třináct, dali ji o patnáct let staršímu muži. „Kdybych si mohla vybrat, chodila bych radši do školy a dostala potřebné vzdělání. Ale musela jsem se vdávat.“ Teď má čtyři roky po svatbě čtyři děti. Přitom dospívající dívky v těhotenství čelí mnohem vyššímu riziku komplikací a úmrtí. „Porody mě strašně bolely, každý z nich skončil chirurgickým zákrokem. Musela jsem po každém z nich týden nebo deset dní jen ležet.“

V zemích postižených konflikty rodiče zpravidla provdávají své dcery, aby je nemuseli živit – sami nemají z čeho žít a peníze, které za dětskou nevěstu dostanou, pomohou zajistit přežití zbytku rodiny. Sňatků svých dcer Abduláh podle svých slov lituje. Dcerám se za svá rozhodnutí omluvil a poprosil je o odpuštění.

Irák: Jedna z nově vybavených školních tříd pro děti uprchlíků ze Sýrie v táboře v Erbílu.
Irák: Jedna z nově vybavených školních tříd pro děti uprchlíků ze Sýrie v táboře v Erbílu. © UNICEF/Anmar

Vzdělání jako hlavní priorita UNICEF

V současnosti jde celosvětově na vzdělávání dětí v krizových oblastech pouze 3,6 % z humanitárních fondů. Je ale nezbytné, aby všechny děti po celém světě bez rozdílu měly možnost učit se, ať už formou zrychleného vzdělávání nebo jinými, neformálními způsoby. Po dobu následujících čtyř let by proto na programy vzdělání měla směřovat až jedna miliarda dolarů ročně. Pro naplnění tohoto cíle UNICEF spoléhá na laskavou pomoc svých dárců, která umožní zajistit vzdělání co největšímu počtu dětí. Každé dítě, které díky vám dostane možnost vrátit se do školy, znamená krok k větší stabilitě a soběstačnosti krizových regionů. To je důvod, proč UNICEF neustále školí nové učitele, dodává školní pomůcky, vybavuje školní třídy jednoduchým nábytkem nebo zajišťuje fungování provizorních škol například ve stanech. Rovněž se stará o bezpečí dětí ve vyučování – to všechno pro to, aby mohly vést lepší život a mohly žít a vyrůstat tam, kde se narodily a kde mají své příbuzné a blízké.

Například v Kamerunu a Nigeru podporuje UNICEF vzdělávání pomocí rádiových pořadů jako alternativní platformy pro děti a mladé v oblastech postižených krizí – více než 144 dílů pořadu na procvičení čtení a psaní se vysílá ve francouzštině a třech západoafrických jazycích. Tento vzdělávací program začne brzy fungovat i v Burkině Faso, Středoafrické republice, Guineji a Guineji-Bissau.

Plánovaná pomoc UNICEF pro rok 2018 tak zajistí dětem přístup ke kvalitním vzdělávacím programům, aby měly dostatek příležitostí ke psaní a čtení a také aby mohli své dovednosti dále rozvíjet. „Vzdělání rozhoduje o budoucnosti dětí,“ říká Henrietta Fore. „Aby mohly všechny plně využívat svůj potenciál, je nezbytné, aby dostaly to nejkvalitnější možné vzdělání, a to co nejdříve.“

Celkový počet dětí, které právě teď chybí ve škole a které by se do ní rády vrátily, je 59 milionů – pomozte nám zajistit jim lepší budoucnost!

Nigérie: Školní stany jsou dočasným řešením pro děti v uprchlických táborech a v oblastech, kde byly školní budovy zničeny v boji
Nigérie: Školní stany jsou dočasným řešením pro děti v uprchlických táborech a v oblastech, kde byly školní budovy zničeny v boji © UNICEF/Rich

Jak můžete pomoci

  • Pravidelným měsíčním příspěvkem jako Přítel dětí UNICEF
  • Nákupem školních batohů, sešitů nebo jiného Dárku pro život v našem e-shopu
  • Odesláním DMS UNICEF 90 na číslo 87 777 – jedna DMS zajistí jednomu dítěti školní batoh, 4 sešity a 4 tužky (cena DMS 90 Kč, UNICEF obdrží 89 Kč)
© UNICEF/Khuzaie

Tisk