UNICEF vyjednal propuštění 300 dětských vojáků

Více než 300 dětí, z toho 87 dívek, bylo ve středu 7. února 2018 propuštěno ozbrojenými jednotkami operujícími na území Jižního Súdánu. V nejbližších týdnech by mělo následovat dalších nejméně 700 dětí. K poslednímu propuštění dětských vojáků přistoupily ozbrojené frakce před více než rokem.

„Je to důležitý mezník a významný úspěch v našem vyjednávání o propuštění všech těch tisíců dětí, které jsou stále drženy v ozbrojených jednotkách, a které, jak doufáme, se brzy znovu uvidí se svými rodinami,“ říká Mahimbo Mdoe, zástupce UNICEF v Jižním Súdánu. „Jde o největší propuštění dětí za poslední tři roky a je nadmíru důležité, aby jednání pokračovala, abychom mohli zažít více takto šťastných dní.“

Na 310 dětí bylo propuštěno na svobodu už v roce 2016 ozbrojenými frakcemi, které uzavřely příměří s centrální vládou, ale eskalace bojů v červenci 2016 další snahy o demobilizaci dětských vojáků výrazně ztížila. Propuštění, k němuž došlo na počátku února 2018, tak znamená významný posun ve snaze o osvobození zbývajících dětí.  

Během symbolického propouštěcího ceremoniálu byly dětem odebrány zbraně a namísto vojenských uniforem dostaly civilní oblečení. V nejbližších dnech projdou všechny děti lékařským vyšetřením a bude jim poskytnuta odborná psychosociální pomoc, která je součástí reintegračního programu UNICEF.

Dnes už bývalí dětští vojáci dostali při ceremoniálu také tužky a sešity, aby se mohli co nejdříve vrátit do školních lavic.
Dnes už bývalí dětští vojáci dostali při ceremoniálu také tužky a sešity, aby se mohli co nejdříve vrátit do školních lavic. © UNICEF/Prinsloo

UNICEF už také intenzivně pracuje na vyhledání rodin propuštěných dětí – některé se tak budou moci se svými blízkými setkat už za několik dnů. Děti, které byly uneseny ze vzdálenějších oblastí země, budou prozatím umístěny do péče speciálních center do doby, než se terénním pracovníkům podaří dohledat a kontaktovat jejich rodiny. V rámci reintegračního programu UNICEF budou mít děti před návratem do školy možnost v intenzivních vzdělávacích kurzech dohnat vše, co zameškaly.   

Specialista programů ochrany dětí Matthew Dechristofano a další kolegové z jihosúdánského UNICEF se přímo podíleli na vyjednání propuštění této skupiny dětí.
Specialista programů ochrany dětí Matthew Dechristofano a další kolegové z jihosúdánského UNICEF se přímo podíleli na vyjednání propuštění této skupiny dětí. © UNICEF/Prinsloo

Při návratu domů potom děti dostanou potravinový balíček na tři měsíce a na závěr projdou ještě programem zaměřeným na praktické dovednosti a budoucí uplatnění. Častým důvodem, proč dětí vstupují do ozbrojených frakcí, je totiž snaha o zajištění živobytí pro sebe nebo svou rodinu. „Ne všechny děti jsou naverbovány nedobrovolně. Hodně jich vstoupilo do ozbrojených jednotek kvůli tomu, že prostě neměly jinou možnost, jak uniknout extrémní chudobě a strádání,“ říká Mahimbo Mdoe. „Proto je naší prioritou poskytnout těmto dětem – a vlastně všem dětem v Jižním Súdánu – pomoc, kterou potřebují, aby před sebou měly jinou, nadějnou budoucnost.“

V Jižním Súdánu zůstává čtyři roky po tom, co konflikt v prosinci 2013 začal, ve službách ozbrojených jednotek ještě asi 19 000 dětí, na jejichž propuštění a navrácení do normálního života UNICEF intenzivně pracuje.

© UNICEF/Prinsloo

Tisk