Cíle UNICEF pro rok 2018

V letošním roce pomůžeme spolu s vámi 48 milionům dětí v 51 zemích světa. 84 % prostředků bude směřovat na pomoc dětem ve válečných zónách.

<a href="https://www.unicef.org/hac2018/">Humanitarian Action for Children 2018</a>
Humanitarian Action for Children 2018

Ozbrojené střety a násilí jsou momentálně hlavní příčinou strádání dětí a prohlubují humanitární krize celých regionů. Řada konfliktů, jako například v Demokratické republice Kongo, Iráku, Nigérii, Jižním Súdánu, Sýrii nebo Jemenu, ohrožuje životy a budoucnost dětí již několik let. UNICEF trvale působí ve všech válečných oblastech a stejně jako bezprostředně po druhé světové válce v tehdejším Československu dětem zajišťuje potřebnou krizovou pomoc a ochranu.

„Děti nemohou čekat, až války v jejich zemích jednou skončí,“ uvádí ředitel krizových programů UNICEF Manuel Fontaine a dodává: „Konflikty si vybírají největší daň na životech dětí a mladistvých. Kolaps zdravotní péče a dalších veřejných služeb nebo katastrofální nedostatek pitné vody a hygienického zázemí nejhůře dopadají právě na děti. Pokud jim společně nedokážeme pomoci, čeká tyto děti temná budoucnost.“

Pro stále více dětí se svět stává nebezpečným místem k životu – v zemích zasažených násilím nebo přírodní katastrofou dnes v průměru žije jedno ze čtyř dětí. Válčící strany neberou na životy dětí často ani ty nejmenší ohledy – děti jsou nejenom přímým terčem útoků, ale jsou jim také odepírána nejzákladnější práva, jako je zdravotní péče nebo vzdělání. Přibližně 84 % všech prostředků (tj. 3,015 miliardy dolarů) proto UNICEF v letošním roce použije na pomoc dětem postižených humanitární krizí vyvolanou ozbrojeným konfliktem. Největší část pomoci (1,3 miliardy dolarů) bude směřovat na pomoc dětem v Sýrii a okolních zemích, kde kvůli téměř sedm let trvajícímu konfliktu strádá 6,9 milionu dětí. 

<a href="https://www.unicef.org/hac2018/">Humanitarian Action for Children 2018</a>
Humanitarian Action for Children 2018

Jedním z nejvážnějších nebezpečí jsou pro děti z válečných oblastí nemoci přenášené kontaminovanou vodou, jako je například cholera. Kvůli útokům na infrastrukturu, obléhání a nucenému vysídlování musejí miliony rodin používat na pití a vaření znečištěnou vodu z povrchových zdrojů a nemají téměř žádný přístup k ani nejjednoduššímu hygienickému zázemí. Obstarání vody je častou povinností dětí, zejména dívek, které jsou při cestě ke zdrojům vzdáleným i několik kilometrů nezřídka terčem násilí a zneužívání.

„V krizových oblastech světa trpí nedostatkem pitné vody 117 milionů lidí a nemoci způsobené pitím infikované vody jsou u dětí častější příčinou úmrtí než bomby a násilí. Rodiče nemocných dětí potom zoufale hledají pomoc v přeplněných nemocnicích nebo na klinikách, které ještě nebyly zničeny. Pokud je navíc organismus dítěte oslabený podvýživou, riziko nákazy cholerou a dalšími smrtelnými nemocemi se prudce zvyšuje,“ přibližuje Manuel Fontaine.

V situacích rozsáhlých krizí je proto prioritou UNICEF obnovit co nejdříve zásobování pitnou vodou, ať už opravou infrastruktury, budováním nových zdrojů vody nebo prostřednictvím cisteren, a umožnit co nejvíce lidem přístup k hygienickému zázemí. UNICEF momentálně poskytuje polovinu všech krizových dodávek vody a souprav hygienických potřeb na světě. Ve všech krizových oblastech má UNICEF také své týmy specialistů a dobrovolníků, kteří zajišťují provoz zdravotnických a výživových center, mobilních klinik a provizorních škol, organizují rozsáhlé očkovací kampaně a přímo dohlížejí na distribuci pomoci dětem.

Současně s dodávkami humanitární pomoci rozvíjíme v nejen v krizových oblastech osvětové programy zaměřené mj. na potravinovou soběstačnost, plánované rodičovství a prevenci dětských sňatků. Programy UNICEF také využívají celou řadu průlomových inovací, jako například registraci nově narozených dětí SMS zprávami, využití dronů pro spojení s izolovanými oblastmi nebo neformální vzdělávací programy prostřednictvím rádia a internetu pro děti z odlehlých regionů. 

<a href="https://www.unicef.org/hac2018/">Humanitarian Action for Children 2018</a>
Humanitarian Action for Children 2018

Celou zprávu Humanitarian Action for Children 2018 najdete zde.

Zveřejněno: 30. ledna 2018

Tisk