Děti v Jemenu čelí bezprostřednímu nebezpečí hladomoru

Jemen je aktuálně jedním z míst, která jsou pro děti vůbec nejnebezpečnější. Vleklý konflikt zničil infrastrukturu a zdroje obživy, smrtelnému riziku jsou vystaveny především nejmenší děti. Podle posledních údajů je v zemi 4,7 milionu dětí, které nutně potřebují potravinovou pomoc. Na 400 000 z nich trpí nejvážnější formou podvýživy, která je přímo ohrožuje na životě. Zemi sužuje katastrofální nedostatek pitné vody a v postižených oblastech se očekává třetí vlna epidemie cholery, na niž již zemřelo 2 337 lidí, z toho 673 dětí.

20. 9. 2018 – UNICEF má přímo v Jemenu několik desítek místních i mezinárodních pracovníků, pracujeme v celkem pěti oblastech (Sa’ada, Sana’a, Hudajda, Aden a Ibb). I když je distribuce pomoci komplikovaná, v červenci a srpnu se nám podařilo do země dostat několik lodí s humanitární pomocí – mj. například vakcíny proti choleře, tablety na čištění vody, terapeutickou výživu a deky. Po celé zemi pracujeme s celkem 6 500 komunitními vůdci a dobrovolníky. Intenzivně podporujeme také mobilní školy a místní učitele, aby měla současná generace jemenských dětí alespoň nějakou naději na lepší budoucnost. 

Zabránit zbytečným úmrtím dětí v Jemenu můžete podpořit jakýmkoliv příspěvkem prostřednictvím tohoto formuláře

Děkujeme příznivcům, kteří již na pomoc v Jemenu poslali celkem 280 884,71 Kč!

Válka v Jemenu trvá už více než 1 000 dnů

Je prokázáno, že způsob, jakým děti prožijí prvních 1 000 dní svého života, zásadně ovlivní jejich pozdější vývoj. Pokud trpí nedostatkem výživy, pitné vody, zdravotní péče nebo nemají bezpečné zázemí, zanechá to na nich vážné následky. V Jemenu žije v současné době asi 28,5 milionu obyvatel. Skoro polovině z nich je méně než 15 let, asi jen třem procentům lidí je víc než 65 – celkově jde tedy o velmi mladou populaci. A od eskalace konfliktu v březnu 2015 se v Jemenu narodily tři miliony dětí, které musí denně čelit katastrofální situaci. 

„Vyrůstá tu celá generace dětí, co nepoznala nic než násilí. Děti v Jemenu trpí kvůli hrůzostrašnému konfliktu, za který nemůžou,“ říká Meritxell Relano z jemenského UNICEF. „Podvýživa a nemoci se šíří rychlostí blesku, veřejné služby kolabují. Děti, které přežijí, si fyzické i psychické následky ponesou celý život.“

Dvouletá Ruba Mastour je jednou z nich. Její útrapy začaly ještě před tím, než se narodila – podvyživená v Zabid City v oblasti Hodeidah, nejchudší části Jemenu. „Neměl jsem peníze, abych vzal svoji ženu do nemocnice, když začala rodit. Tak jsem jen přivedl porodní bábu,“ říká Rubin otec. Rubina matka byla v době porodu už těžce podvyživená a nemocná. Nikdo nevěděl, zda se Ruba vůbec narodí živá. Těhotné ženy v Jemenu nemají k dispozici ani to nejzákladnější hygienické zázemí nebo čistou vodu. Když nezemřou při porodu, porodí zpravidla děti s nízkou porodní váhou. Ty pak často nepřežijí ani první měsíc svého života.

Následující události způsobily, že zdravotní stav holčičky se prudce zhoršoval. Její otec si musel vypůjčit peníze, aby mohl svou těžce podvyživenou dceru vůbec odvézt do nemocnice. „Ruba se narodila za příšerných okolností. Nikdy nepoznala nic, co by se dalo nazvat pohodlím,“ podotýká smutně Rubin otec. „Neexistuje nic horšího než mít nemocné dítě. Obzvlášť v době války.“

© UNICEF/Fuad

Rodina teď přežívá hlavně díky pomoci od sousedů. Rubin otec často vyráží prohledávat okolí a snaží se najít cokoli, co by se dalo prodat. Mnohdy se však vrací domů s prázdnou. Zásoby docházejí, a proto si rodina musí často půjčovat. Už před vypuknutím bojů byl Jemen jednou z nejchudších zemí v regionu a kvůli vleklému konfliktu stoupl počet Jemenců žijících pod hranicí chudoby o čtyři miliony.  Většina rodin vyčerpala veškeré úspory a musela se zadlužit – dluhy má v Jemenu právě teď osm z deseti rodin. 1,8 milionu dětí mladších pěti let trpí akutní podvýživou, z toho asi 400 000 je podvyživených těžce. A riziko, že těžce podvyživené dítě zemře, je oproti zdravému jedenáctinásobná! Funkčních zdravotnických zařízení přitom nezbyla ani polovina.

Děti mladší pěti let také tvoří čtvrtinu z celkového počtu případů cholery a více než polovinu z počtu lidí bez domova. Vážnými vývojovými poruchami strádá celá polovina dětí. Zapomínají třeba už naučenou abecedu, jako například 12letý Mohamed. Byl zrovna ve škole v Serwah City na severovýchodě země, když přišel útok. „Pamatuju si jen, jak zazněl výbuch. Úplně jsem se třásl strachem. Pak jsem vyběhl hledat úkryt na nedalekou horu. Stál jsem tam, ale vůbec jsem nevěděl, jak jsem se tam dostal," popisuje Mohamed. Teď musí opět chodit do první třídy, aby se znovu naučil všechno to, co šokem zapomněl. 

© UNICEF/Obadi

Skoro dva miliony dětí ale do školy nechodí vůbec. Úplně zničeno bylo na 300 škol, 150 jich nyní slouží jako provizorní ubytovny a 23 jich okupují ozbrojené jednotky. Školy, které ještě fungují, zase bojují s nedostatkem učitelů – ti přestali chodit do práce, protože už několik měsíců nedostávají žádný plat a jsou nuceni hledat jiný způsob obživy.  A začarovaný kruh pokračuje.

Ještě před svými 18. narozeninami je v Jemenu provdáno 72 % dívek, například kvůli naději, že se jim jinde s manželem povede lépe. Dívky pak otěhotní, nedostudují nebo nezačnou nikdy řádně pracovat, což je psychicky i fyzicky poznamená. Ostatní děti pak naopak pracovat musí, nebo jdou žebrat – a to i přímo na místa, kde se válčí. 

© UNICEF/Al-Adimi

V Jemenu zemře nebo je zraněno v průměru pět dětí denně. 11,3 milionu jich k přežití potřebuje humanitární pomoc – Vaši pomoc. A 11,3 milionu, to jsou skoro všechny děti v Jemenu, všechny děti v jedné zemi, které nemají možnost normálně vyrůst, učit se, jednoduše naplnit svůj potenciál. Kromě ohrožení života jsou dennodenně vystaveny strádání a traumatickým zážitkům, což bez řádné léčby může vést až k vážným psychickým poruchám. Když přežijí, nemohou pořádně prospívat.

Dvouletá Ruba prvních 1 000 dní přežila a s nimi i četné nemoci, jako malárii a tyfus. Co ale ji i miliony ostatních dětí čeká zítra, pozítří, popozítří?

To můžete ovlivnit i Vy!

Podívejte se, co už UNICEF v Jemenu dokázal: 

  • 167 338 dětí s těžkou akutní podvýživou (mladších pěti let) bylo přijato do výživových a terapeutických center UNICEF. 4,8 milionu dětí bylo očkováno proti dětské obrně
  • skoro šesti milionům lidí jsme poskytli pitnou vodu
  • navzdory tomu, že většina škol je zničená a chybí učitelé, se víc než 380 000 dětí vrátilo do (jakkoli improvizovaných) školních lavic
  • v loňském roce jsme poskytli psychologickou pomoc 320 000 dětí a zajistili osvětu v oblasti péče a ochrany dětí pro víc než 800 000 lidí z válečných oblastí
  • k více než 17 milionům lidí se také díky UNICEF dostaly informace o prevenci cholery

S Vaší další pomocí to půjde ještě lépe.

Pomoci je velmi jednoduché, například:

Děkujeme!

© UNICEF/Fuad

Tisk