Rok 2017 ve 20 stránkách

I v uplynulém roce mohli naši pracovníci a dobrovolníci díky Vaší laskavé podpoře zajišťovat dětem z nejchudších zemí světa a oblastí humanitárních krizí to, co potřebují nejvíce: pitnou vodu, výživnou stravu, bezpečné přístřeší, zdravotní péči, možnost chodit do školy, ochranu před násilím a zneužíváním. Prostřednictvím dlouhodobých programů zaměřených na rozvoj kvalifikace a osvětu například v oblasti potravinové soběstačnosti a plánovaného rodičovství jsme mohli dát milionům dětí šanci na lepší budoucnost.

Výsledky pomoci UNICEF v roce 2017

Díky stálému zastoupení UNICEF ve všech zemích můžeme okamžitě poskytovat neodkladnou humanitární pomoc i v těch nejodlehlejších oblastech a v krizových situacích přírodních a válečných katastrof – například v Jižním Súdánu postiženém hladomorem, v uprchlických táborech v Sýrii a Iráku, na Haiti a dalších karibských ostrovech zpustošených hurikány nebo ve válkou rozvráceném Jemenu.

To vše je možné i díky 47 643 Přátelům dětí, jednorázovým dárcům a dobrovolníkům a také 56 školám a 85 firemním partnerům, kteří v ČR v loňském roce programy na pomoc dětem podpořili.

O tom, jak s Vaší podporou pomáháme zlepšit životy milionů dětí, vypovídá stručný Přehled roku 2017.

Děkujeme Vám, že s Vaší pomocí můžeme počítat!

Tisk