Co je nového u malých mnichů v Bhútánu

Díky příspěvkům dárců z ČR můžeme v Bhútánu podporovat kvalitnější vzdělání, programy ochrany dětí před násilím a zneužíváním a také budování zdrojů pitné vody a hygienického zázemí v klášterních školách.

5. říjen 2017 – Spolu s národními výbory Švýcarska a Japonska se český UNICEF na počátku roku 2016 zapojil do dlouhodobého projektu na zlepšení života 2 000 chlapců a dívek v bhútánských klášterech. Do tříletého projektu jsou prostřednictvím úřadu pro správu klášterů (Dratshang Lhentshog) aktivně zapojeny kláštery po celé zemi, které se ve spolupráci s UNICEF zavázaly k vybudování moderního hygienického zázemí a bezpečného zdroje pitné vody, poskytování kvalitního všestranného vzdělání a prosazování práv dětských mnichů.

Jak se život dětských mnichů zlepšil za posledních 6 měsíců:

Voda & hygiena

  • Celkem 100 dětí v klášterních školách Talakha a Samkhar může od září využívat nové toalety a umývárny.
  • Specialisté UNICEF vyškolili dalších 65 představených klášterů (mužských i ženských) z provincií Haa, Paro, Chukha, Punakha, Wangdue a Timphu v oblasti správné hygieny a prevence přenosu onemocnění.
  • Odborným školením prošlo také 42 mnichů, kteří se v klášterech budou starat o vodní čerpadla a zajišťovat běžné opravy.
Úvodní hodina školení mnichů, kteří budou ve svých klášterech provádět údržbu a běžné opravy hygienického zázemí.
Úvodní hodina školení mnichů, kteří budou ve svých klášterech provádět údržbu a běžné opravy hygienického zázemí. © UNICEF Bhútán

Základní vzdělání

  • 10denní intenzivní školení zaměřené na výuku angličtiny a matematiky zatím absolvovalo 34 učitelů klášterních škol, včetně 8 učitelek ze ženských klášterů.
  • Podle nových osnov se už učí 1 000 dětských mnichů.
  • UNICEF aktuálně spolupracuje na zavedení tělesné výchovy a pohybových aktivit do všech bhútánských klášterů.
Chlapci z klášterní školy Samkhar se omývají před vstupem do třídy.
Chlapci z klášterní školy Samkhar se omývají před vstupem do třídy. © UNICEF Bhútán

Ochrana dětí

  • V oblasti dětských práv, prevence násilí a zneužívání a psychosociální pomoci UNICEF vyškolil prvních 14 zástupců mužských a ženských klášterů, kteří aktuálně předávají tyto znalosti dalším 300 mnichům v klášterech v deseti provinciích.
  • Projekt cílí také na děti a srozumitelnou formou mimo jiné vysvětluje, jak rozpoznat zneužívání ze strany dospělých a na koho se děti mohou v případě potřeby obrátit.

Cílem těchto dlouhodobých projektů, na kterých se s hrdostí z ČR přímo podílíme, je zajistit zdravé prostředí a rozvoj pro 2 000 dětí v klášterech, kde se pomoci dosud nedostává. 

Interaktivní workshop zaměřený na dětská práva a prevenci násilí a zneužívání.
Interaktivní workshop zaměřený na dětská práva a prevenci násilí a zneužívání. © UNICEF Bhútán

Tisk