Varování před podvodnými e-maily

V ČR se objevil podvodný e-mail, který jménem UNICEF adresátům oznamuje výhru v loterii. Na takový e-mail, ani jemu podobné, prosím nereagujte a ani je dále nešiřte.

28. srpen 2017 – Několik našich příznivců nás upozornilo na slovensky psaný e-mail, který slibuje výhru v údajné loterii organizované UNICEF a vyžaduje po adresátovi zaslání osobních údajů. UNICEF není autorem tohoto e-mailu a proti těmto praktikám se důrazně ohrazujeme. Všem, kteří podobný e-mail obdrželi, doporučujeme, aby na něj neodpovídali a dále jej nesdíleli. Veškerá e-mailová komunikace českého UNICEF je vedena z domén zakončených na „@unicef.cz“. Na svých stránkách proti těmto zprávám varují i naši kolegové ze Slovenska. 

Více informací o podobných e-mailech, které mají za cíl vylákat z adresátů osobní údaje pod příslibem finanční odměny, najdete na webu hoax.cz

Jedna z verzí podvodné zprávy: 

Tisk