Varování před podvodnými e-maily

V ČR se objevil podvodný e-mail, který jménem UNICEF adresátům oznamuje výhru v loterii. Na takový e-mail, ani jemu podobné, prosím nereagujte a ani je dále nešiřte.

18. březen 2018 – Několik našich příznivců nás upozornilo na česky a slovensky psané
e-maily, které slibují výhru v údajné loterii organizované UNICEF a vyžadují po adresátovi zaslání osobních údajů. UNICEF není autorem těchto e-mailů a proti těmto praktikám se důrazně ohrazujeme. Všem, kteří podobné e-maily obdrželi, doporučujeme, aby na ně neodpovídali a dále je nesdíleli. Veškerá e-mailová komunikace českého UNICEF je vedena z domén zakončených na „@unicef.cz“. Na svých stránkách proti těmto zprávám varují i naši kolegové ze Slovenska. 

Více informací o podobných e-mailech, které mají za cíl vylákat z adresátů osobní údaje pod příslibem finanční odměny, najdete na webu hoax.cz

Několik verzí podvodné zprávy: 

Tisk