Sierra Leone po záplavách: pomoc potřebuje na 3 tisíce dětí

Od prvních momentů po ničivých záplavách a sesuvech půdy, které v hlavním městě Sierra Leone napáchaly ničivé škody a vyžádaly si nejméně 500 životů, zajišťuje UNICEF pitnou vodu, léky a další pomoc pro 5 tisíc lidí, z nichž více než polovinu tvoří děti.

© UNICEF/James

Mohutné deště a následné sesuvy půdy, které v noci na 14. srpna zasáhly hlavní město Freetown a jeho okolí, připravily o střechu nad hlavou nejméně 3 tisíce lidí. Záchranáři doposud ze sutin a nánosů bahna vyprostili 500 mrtvých, konečný počet obětí bude ale ještě zřejmě stoupat. 

© UNICEF/James

Díky účinné koordinaci s místními záchrannými složkami mohl UNICEF už v prvních minutách po katastrofě začít s distribucí krizové pomoci – zejména tablet na čištění vody, hygienických pomůcek, kbelíků a mobilních toalet, které pomohou zabránit šíření nebezpečných onemocnění. Sesuvy půdy na mnoha místech poškodily infrastrukturu a přívaly bahna kontaminovaly studny, takže riziko přenosu cholery, tyfu a dalších nemocí přenášených znečištěnou vodou je nyní velmi vysoké. 

© UNICEF/James

Souběžně s distribucí krizové pomoci také UNICEF v postižených oblastech otevřel několik provizorních dětských center, jejichž úkolem je registrovat ztracené děti a zajistit pomoc a bezpečné přístřeší pro více než 2 600 dětí, jejichž domovy byly záplavami poškozeny nebo zničeny. 

© UNICEF/James

Jak můžete pomoci?

Díky jedné DMS zprávě v hodnotě 90 Kč bude moci UNICEF zajistit 3 644 litrů pitné vody – zašlete DMS UNICEF 90 na 87777, abyste pomohli.

Cena DMS je 90 Kč, UNICEF od Vás obdrží 89 Kč. Více na darcovskasms.cz.

© UNICEF/James

Tisk