16 000 dětí umírá každý den zbytečně na podvýživu a běžné nemoci

Staňte se Přítelem dětí ještě dnes. Budete překvapeni, co dokážete – Vy a UNICEF.


Jako Přítel dětí UNICEF nepomáháte jen jednomu dítěti, ale mnoha dětem, které v dané situaci pomoc nejvíce potřebují. Vaše pravidelné měsíční příspěvky umožňují rozvoj dlouhodobých programů pomoci dětem a také okamžitou humanitární pomoc v případě přírodní katastrofy nebo válečného konfliktu.

Každý den Vaše podpora umožňuje zajistit pracovníkům UNICEF přístup do krizových oblastí, hloubit studny v oblastech bez pitné vody, poskytnout terapeutickou výživu podvyživeným dětem nebo dostat do školních lavic děti, které by jinak musely pracovat. Vaše pravidelné příspěvky vždy pomáhají tam, kde to je nejvíce zapotřebí.

Výše měsíčního daru zcela závisí na Vašem rozhodnutí, výši příspěvku můžete kdykoliv změnit nebo přispívání zcela zrušit. Jako Přítel dětí UNICEF máte nárok na odpočet svého příspěvku ze základu daně z příjmu, souhrnné potvrzení o přijetí daru Vám zašleme vždy na začátku příštího roku.

Jak může Váš dar pomoci:

  • 365 Kč měsíčně zajistí za rok terapeutickou výživu pro vyléčení 3 podvyživených dětí
  • 465 Kč měsíčně zajistí za rok kompletní školní výbavu pro 21 dětí
  • 600 Kč měsíčně zajistí za rok očkování proti šesti smrtelným nemocem pro 12 dětí

Pokud máte jakékoliv otázky, kontaktujte nás na unicef@unicef.cz nebo na telefonním čísle 255 711 822.


Unikátní kampaň za účasti českých Přátel dětí

Český UNICEF spustil 17. srpna novou multimediální kampaň, v níž jako protagonisté vystupují čtyři skuteční Přátelé dětí, kteří v Česku UNICEF podporují, a jejichž pravidelné měsíční příspěvky pomáhají dětem v nejchudších zemích světa a v oblastech postižených přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem.

„Inspirovali jsme se u kolegů z Nového Zélandu, kteří s velkým úspěchem vytvořili spot se skutečnými dárci už v roce 2011. V květnu jsme oslovili dvacet tisíc českých Přátel dětí, aby nám zaslali svá krátká videa a přihlásili se tak do castingu. Odezva a pozitivní reakce nás opravdu mile překvapily, přihlásilo se celkem 83 přispěvatelů,“ přibližuje ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba a dodává: „Tímto spotem chceme především komunikovat, jak moc naše práce v terénu závisí na drobné, ale dlouhodobé podpoře našich příznivců. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, na programy pomoci jde více než 90 procent ze získaných prostředků.“

Natáčení spotů sponzorsky zajistil dlouholetý partner UNICEF, produkční společnost Frmol, s.r.o. Ta poskytla nejen potřebnou techniku a zázemí pro realizaci spotů, ale i realizační tým. Režie se ujala Kateřina Bělohradská, která k natáčení řekla: „Pracovat na takovéto kampani bylo pro mne výjimečnou zkušeností i zážitkem a velice si této příležitosti vážím. Nejzajímavější byl fakt, že před kamerou vystupovali skuteční dárci – zajímaví lidé, kteří si stejně jako my uvědomují, jak je to, co dělá UNICEF, důležité a potřebné. Děti, kterým se UNICEF věnuje, si svůj osud nevybraly. Žádné z nich nemohlo ovlivnit, na jakém místě a v jakých podmínkách se narodilo. A proto je krásné vidět, že je naštěstí stále dost lidí, kteří si uvědomují, jaké jsme měli štěstí, že žijeme v České republice, a je pro ně přirozené pomáhat těm, kteří toho štěstí měli méně.“

„To, jak vznikaly jednotlivé castingové záběry před samotným natáčením, pro mne bylo velkým dobrodružstvím, umocněným pocitem, že bych se mohl podílet na něčem, co je smysluplné,“ říká Petr Kubes, jeden z protagonistů, kteří v polovině července dorazili na natáčení.


„Natáčení bylo pro mě fascinující. Ne samotné natáčení, spíše pocit, že můžu být součástí něčeho tak velkého a krásného, součástí něčeho, co má v této nesmyslné době skutečně smysl a význam,“ popsala svůj zážitek před kamerou Zuzana Ernestová. 


„Podílet se na natáčení byla nadmíru příjemná záležitost a výsledné spoty jsou opravdu nádherné,“ shrnul za všechny poslední ze čtveřice, pan Pavel.

 

Děkujeme českým Přátelům dětí, kteří se stali tvářemi nové kampaně UNICEF, a společnosti Frmol za nezištnou pomoc při výrobě spotů.
Za poskytnutí mediálního prostoru děkujeme televizi Prima.

Tisk