Alakii: příběh se šťastným koncem

Malá Alakii má štěstí. Hladomor, který v její zemi propukl, nejspíš přežije. Další děti ale naši pomoc potřebují právě teď!


Díky Přátelům dětí UNICEF je 2letá Alakii z Jižního Súdánu už mimo ohrožení života a pravděpodobně se brzy úplně uzdraví. Když se holčička dostala do výživového centra UNICEF, byla kriticky podvyživená a lékaři bojovali o její život. V Jižním Súdánu právě teď potřebuje naši pomoc 4,3 milionu dětí, více než 200 tisíc z nich trpí nejvážnější formou podvýživy, která je přímo ohrožuje na životě. 

Jižní Súdán je jednou z nejchudších zemí na světě a opakovaně čelí vleklým humanitárním krizím způsobeným konflikty, suchem a neúrodou, které mají nejhorší dopad na děti. Nejhorší situace je na severu země, kde byl v únoru 2017 oficiálně vyhlášen hladomor. 

Pracovníci a dobrovolníci UNICEF jsou na místě od samého počátku této mimořádně závažné krize a právě teď zachraňují dětské životy. Pomozte i Vy – jedna dávka vysokokalorické terapeutické výživy Plumpy'Nut® stojí jen 9,60 Kč. Pro úplné vyléčení stačí tři dávky této výživy denně po dobu šesti týdnů.

Podvýživa v důsledku nedostatečné či jednotvárné stravy je jednou z nejčastějších příčin úmrtí dětí z chudých oblastí. Důsledky podvýživy během prvních let života jsou často trvalé, protože ani lepší výživa v pozdějším věku nemůže napravit vážná tělesná a mentální poškození.

Staňte se Přítelem dětí UNICEF a zachraňujte životy dětí jako Alakii všude tam, kde to je zapotřebí nejvíce.

Výše měsíčního daru

  • 365 Kč měsíčně zajistí za rok terapeutickou výživu pro vyléčení 3 podvyživených dětí
  • 512 Kč měsíčně zajistí za rok kompletní školní výbavu pro 21 dětí
  • 600 Kč měsíčně zajistí za rok očkování proti šesti smrtelným nemocem pro 12 dětí

Jako Přítel dětí UNICEF nepomáháte jen jednomu dítěti, ale mnoha dětem, které v dané situaci pomoc nejvíce potřebují. Vaše pravidelné měsíční příspěvky umožňují rozvoj dlouhodobých programů pomoci dětem a také okamžitou humanitární pomoc v případě přírodní katastrofy nebo válečného konfliktu.

Každý den Vaše podpora umožňuje zajistit pracovníkům UNICEF přístup do krizových oblastí, hloubit studny v oblastech bez pitné vody, poskytnout terapeutickou výživu podvyživeným dětem nebo dostat do školních lavic děti, které by jinak musely pracovat. Vaše pravidelné příspěvky vždy pomáhají tam, kde to je nejvíce zapotřebí.

Výše měsíčního daru zcela závisí na Vašem rozhodnutí, výši příspěvku můžete kdykoliv změnit nebo přispívání zcela zrušit. Jako Přítel dětí UNICEF máte nárok na odpočet svého příspěvku ze základu daně z příjmu, souhrnné potvrzení o přijetí daru Vám zašleme vždy na začátku příštího roku.

Pomoci můžete také jednorázovým darem v jakékoliv výši prostřednictvím tohoto formuláře.

Tisk