Pětinásobný nárůst počtu dětí, které se vydávají hledat nový domov samy

UNICEF (Dětský fond OSN) vyzývá světové politiky před summitem G7 k přijetí šesti bodů, které dětským uprchlíkům zajistí bezpečí.

„Řekl mi, že když se s ním nevyspím, do Evropy se nikdy nedostanu. Znásilnil mě…“ Mary (17 let) o svém útěku z Nigérie

NEW YORK, 17. květen 2017 – Počet dětských uprchlíků, kteří cestují bez doprovodu, se ve srovnání s rokem 2010 na celém světě zvýšil pětinásobně. Podle nejnovější zprávy UNICEF se v letech 2015 a 2016 nacházelo v 80 zemích světa celkem 300 tisíc dětí, které cestovaly bez doprovodu dospělého. V letech 2010 a 2011 bylo takových dětí téměř pětkrát méně – celkem 66 tisíc.

Nejnovější obsáhlá studie UNICEF, nazvaná Děti jsou jen děti: Ochrana dětí na útěku před násilím, zneužíváním a vykořisťováním, shrnuje data z celého světa, která se týkají počtu dětí na útěku, důvodů, které je nutí opouštět své domovy, i nebezpečí, jimž na své cestě čelí. Ze závěrů studie vyplývá, že čím dál více dětí si pro svou cestu volí nejnebezpečnější migrační trasy a stává se kořistí překupníků a převaděčů, což je jednoznačný argument pro zavedení celosvětového systému ochrany dětských migrantů před narůstajícím rizikem násilí a nejhorších forem  zneužívání.

„I kdyby jen jedno dítě muselo opustit na útěku před nebezpečím své blízké, je to příliš mnoho. Současný obrovský počet dětí, které musejí nebezpečí čelit samy, je nepřijatelný, stejně jako je nepřijatelné, že my dospělí nedokážeme tyto děti účinně chránit,“ uvádí zástupce ředitele UNICEF Justin Forsyth a dodává: „Bezohlední převaděči profitují z důvěry dětí a neštítí se je kvůli zisku vehnat do rukou novodobých otrokářů nebo nutit k prostituci. Je nemyslitelné, abychom tomu jen přihlíželi.“

Nejdůležitější závěry studie:

 • V období 2015-2016 požádalo ve zhruba 80 cílových zemích o azyl 200 tisíc dětí bez doprovodu.
 • Ve stejném období bylo na při pokusu překročit mexicko-americkou hranici zadrženo 100 tisíc dětí.
 • V letech 2015 a 2016 požádalo v Evropě o azyl celkem 170 tisíc dětí bez doprovodu dospělé osoby.
 • 92 % všech dětí, které připluly v roce 2016 do Itálie, přicestovaly samy.
 •  28 % všech obětí obchodu s lidmi tvoří děti.
 • Největší podíl dětí mezi obětmi obchodu s lidmi má subsaharská Afrika (64 %) a střední Amerika mají (62 %).
 • Do organizovaného obchodu s lidmi je zapojeno 20 % převaděčů.

Před summitem skupiny G7, který se uskuteční v Itálii na konci května, UNICEF apeluje na představitele vlád všech zemí, aby přijali 6bodový program, který dětem prchajícím před válkou a extrémní chudobou zajistí bezpečí a ochranu.

UNICEF navrhuje přijmout následující opatření:

 1. Důsledně chránit děti, především ty, kteří cestují sami, před násilím a vykořisťováním;
 2. Prostřednictvím alternativních opatření ukončit umísťování dětských uprchlíků do detence;
 3. Neoddělovat děti od jejich rodinných příslušníků;
 4. Zajistit všem dětem přístup ke vzdělání a zdravotní péči;
 5. Důsledně se snažit o trvalé vyřešení příčin, které děti k migraci nutí;
 6. Podporovat opatření, která bojují proti xenofobii, diskriminaci a vyčleňování uprchlíků v tranzitních nebo cílových zemích.

UNICEF současně vyzývá širokou veřejnost k podpoře těchto šesti bodů a solidaritě s dětmi, jejichž životy převrátila naruby válka, násilí a extrémní chudoba.

Celou zprávu, včetně obsáhlého foto/video materiálu najdete na http://uni.cf/2qa2cKc

Počet dětí, které hledají nový domov samy, prudce narůstá. (<a href="https://www.unicef.cz/odkazove_zdroje_textove_materialy/grafika/005.jpg">zvětšit infografiku</a>)
Počet dětí, které hledají nový domov samy, prudce narůstá. (zvětšit infografiku) A child is a child: Protecting children on the move from violence, abuse and exploitation
Od roku 2014 přišlo na celém světě o život 21 tisíc uprchlíků. (<a href="https://www.unicef.cz/odkazove_zdroje_textove_materialy/grafika/006.jpg">zvětšit</a>)
Od roku 2014 přišlo na celém světě o život 21 tisíc uprchlíků. (zvětšit)
Převaděči a pašeráci zneužívají zoufalé situace uprchlíků z válečných oblastí, tvrdá opatření na hranicích poptávku po převaděčích ještě zvyšují. (<a href="https://www.unicef.cz/odkazove_zdroje_textove_materialy/grafika/007.jpg">zvětšit</a>)
Převaděči a pašeráci zneužívají zoufalé situace uprchlíků z válečných oblastí, tvrdá opatření na hranicích poptávku po převaděčích ještě zvyšují. (zvětšit)
Pro děti představují pašeráci jedno z největších nebezpečí a hrozbu otrocké práce, vykořisťování a sexuálního zneužívání. (<a href="https://www.unicef.cz/odkazove_zdroje_textove_materialy/grafika/008.jpg">zvětšit</a>)
Pro děti představují pašeráci jedno z největších nebezpečí a hrozbu otrocké práce, vykořisťování a sexuálního zneužívání. (zvětšit)
Dívky se oběťmi překupníků stávají výrazně častěji než chlapci. (<a href="https://www.unicef.cz/odkazove_zdroje_textove_materialy/grafika/009.jpg">zvětšit</a>)
Dívky se oběťmi překupníků stávají výrazně častěji než chlapci. (zvětšit)

Tisk