Hladomor a podvýživa 2017

Jižní Súdán, Jemen, Somálsko, Nigérie – přežití více než 20 milionů dětí v těchto zemích je právě teď závislých na humanitární pomoci. Nedostatkem potravin je postiženo celkem 41 milionů lidí. Přečtěte si, jaké jsou hlavní důvody výživových krizí v jednotlivých zemích, jaké mají společné znaky, čím se odlišují a především, jak UNICEF přímo v terénu právě teď pomáhá.

Jižní Súdán

Hlavní příčiny krize

 • Vleklý ozbrojený konflikt, který mj. zabraňuje obdělávat pole
 • Faktický rozpad státního aparátu a veřejných služeb
 • Hluboká ekonomická krize (inflace 425 %) a neustále stoupající ceny základních potravin
 • Opakovaná katastrofální sucha

Aktuální situace

 • Od roku 2013 vysídleno 3,5 milionu obyvatel – 1,9 milionu vnitřně vysídleno, 1,6 milionu uprchlo do sousedních zemí (ve více než polovině případů do Ugandy)
 • Humanitární pomoc právě teď potřebuje 7,5 milionu lidí, 50 % tvoří děti
 • 20. února byl v oblastech státu Unity na severu země oficiálně vyhlášen hladomor, nedostatek potravin zde přímo ohrožuje životy 20 tisíc dětí a 80 tisíc dospělých, další milion lidí v sousedních regionech je na pokraji hladomoru
 • V celé zemi trpí podvýživou 1 milion dětí, 276 tisíc z nich je kriticky podvyživených
 • V průměru každá třetí domácnost (včetně hlavního města Juba) strádá nedostatkem pitné vody, potravin a dalších základních potřeb
 • Kvůli používání znečištěné vody se šíří prudce nakažlivé nemoci včetně cholery
 • Ve snaze obstarat pitnou vodu a jídlo se ženy i děti vydávají daleko od svých domovů a jsou častými oběťmi násilí a zneužívání
 • 1,8 milionu dětí nemůže kvůli konfliktu a extrémní chudobě chodit do školy
 • Na obou stranách konfliktu bojuje 17 tisíc dětských vojáků
 • Pro zajištění programů pomoci do konce roku momentálně chybí 58,7 % potřebné částky

Jak UNICEF pomáhá

Vedle dlouhodobých programů také naši pracovníci v Jižním Súdánu ve spolupráci se Světovým potravinovým programem (WFP) pomáhají prostřednictvím krátkodobých misí i v nejhůře přístupných oblastech a v místech, v nichž stálé boje neumožňují trvalou přítomnost humanitárních pracovníků. Tyto tzv. RR mise (Rapid Response Missions) probíhají podle přesně stanoveného scénáře:

 1. Tým specialistů UNICEF a WFP se na předem vytipované místo dopraví nákladní helikoptérou
 2. Místní dobrovolníci následně informují obyvatele vesnic v oblasti o možnosti získat pomoc
 3. Pracovníci WFP distribuují okamžitou potravinovou pomoc dospělým a především registrují obyvatele pro další dodávky potravin
 4. Specialisté UNICEF paralelně posuzují výživový stav dětí, podvyživeným dětem poskytují terapeutickou výživu, očkují děti proti spalničkám a dalším smrtelným nemocem, distribuují tablety na čištění vody a rodinné soupravy hygienických potřeb
 5. UNICEF také vyhledává a registruje ztracené děti a při většině misí také zřizuje dočasnou školu
 6. Mise končí po 7-10 dnech v závislosti na počtu potřebných a bezpečnostní situaci

Od začátku letošního roku UNICEF a WFP uskutečnili 13 těchto misí, které zajistily pomoc pro celkem 150 tisíc lidí. 


Jemen

Hlavní příčiny krize

 • Občanská válka, která vypukla v březnu 2015, a s ní související ekonomická krize
 • Silně poškozená infrastruktura a omezený přístup ke zdravotní péči
 • Epidemie cholery

Aktuální situace

 • 19 milionů lidí potřebuje humanitární pomoc
 • Výživovou krizí je zasaženo 19 z 22 provincií, situace je kritická v sedmi z nich
 • 8 milionů lidí přišlo o možnost obživy, více než polovina všech rodin nakupuje jídlo na dluh
 • 7,3 milionu lidí je odkázáno na potravinovou pomoc
 • 1 640 000 dětí strádá podvýživou
 • Dalších 390 tisíc dětí podvýživa přímo ohrožuje na životě
 • Od konce dubna do poloviny května 2017 bylo zaznamenáno přes 23 tisíc nových případů cholery
 • Částka potřebná na financování programů v roce 2017 je teď pokryta pouze z 36 %

Jak UNICEF pomáhá

Abychom pomohli zachovat soběstačnost místních komunit a nepřiměřeně neprohlubovali ekonomickou krizi dodávkami potravin, poskytujeme nejchudším rodinám finanční podporu podle jasně definovaných parametrů:

 1. Podpora je po registraci vyplácena ve formě přednabitých platebních karet, výše podpory je 65 dolarů na měsíc
 2. Registrovaní příjemci podpory získají také přístup sociálním službám podporovaným UNICEF (zdravotní péče, výživová centra, poukazy na hygienické potřeby apod.)
 3. Program probíhá v regionech s největším počtem lidí závislých na dodávkách potravin, v průběhu 6 měsíců získá tuto pomoc 100 tisíc rodin
© UNICEF/Al-Zikri

Somálsko

Hlavní příčiny krize

 • Opakovaná katastrofální sucha a následná neúroda a úhyn hospodářských zvířat
 • Až šestinásobný nárůst cen potravin a pitné vody
 • Počínající období dešťů může kontaminovat stávající zdroje pitné vody a způsobit epidemii nebezpečných onemocnění 
 • Pokračující ozbrojené střety mezi armádou a teroristickou skupinou aš-Šabáb

Aktuální situace

 • Humanitární pomoc potřebuje 6,2 milionu lidí
 • 1,4 milionu dětí trpí podvýživou, 277 tisíc z nich je kriticky podvyživených
 • Kvůli suchu opustilo jen v průběhu března  278 tisíc lidí své domovy
 • V zemi je momentálně 22 tisíc případů cholery a 4 500 dětí se nakazilo spalničkami
 • Částka potřebná na zajištění pomoci do konce roku je naplněna z 54 %

Jak UNICEF pomáhá

Díky dlouhodobému vyhodnocování údajů přímo z terénu a včasnému zajištění terapeutické výživy, tablet na čištění vody, vakcín a další pomoci do nejhůře postižených oblastí se prozatím podařilo zabránit humanitární katastrofě. UNICEF v Somálsku momentálně spolupracuje se 140 partnery, jejichž prostřednictvím můžeme humanitární pomoc v omezené míře dodávat i v nejnebezpečnějších oblastech země, které jsou pod kontrolou povstalců. 

© UNICEF/Knowles

Nigérie

Hlavní příčina krize

 • Ozbrojený konflikt mezi armádou a teroristickou skupinou Boko Haram, který probíhá v severovýchodní části země a přelévá se také do sousedního Kamerunu, Čadu a Nigeru

Aktuální situace

 • Pomoc potřebuje 8,5 milionu lidí, více než polovinu tvoří děti
 • V nejhůře dostupných regionech trpí těžkou podvýživou až 20 % dětí
 • 3 miliony dětí nemohou chodit do školy, 1 200 škol je poškozeno nebo zcela zničeno
 • 40 % klinik a nemocnic na severovýchodě země je uzavřeno
 • 2,7 milionu traumatizovaných dětí potřebuje odbornou psychosociální pomoc
 • 8 tisíc dětí je zapojeno do konfliktu jako dětští vojáci
 • Momentálně chybí 61 % částky potřebné na humanitární programy do konce tohoto roku

Jak UNICEF pomáhá

Stejně jako v  Jižním Súdánu, Jemenu i Somálsku, také v případě Nigérie platí, že výživová krize neznamená jen akutní nedostatek potravin, ale je přímo spojena s dalšími problémy, jako je dostupnost pitné vody a zdravotní péče, šíření nebezpečných nemocí a násilí a vykořisťování vůči dětem. UNICEF se proto kromě podpory výživových center a distribuci terapeutické výživy soustředí i na tyto doprovodné znaky výživových krizí a v postižených oblastech budujeme studny a hygienické zázemí, distribuujeme soupravy hygienických potřeb jako účinnou prevenci přenosu cholery a dalších nemocí, naši specialisté poskytují dětem a těhotným ženám základní zdravotní péči a s pomocí místních dobrovolníků vyhledáváme ztracené děti a rozvíjíme programy prevence násilí a zneužívání dětí. 

© UNICEF/Commins

Jak můžete pomoci Vy?

 • Pravidelným měsíčním příspěvkem jako Přítel dětí UNICEF
 • Jednorázovým darem na podporu projektu Výživové krize 2017
 • Zřízením trvalé měsíční DMS v hodnotě 90 Kč – stačí odeslat
  DMS TRV UNICEF 90 na 87 777 (cena 90 Kč, UNICEF obdrží 89 Kč)

Tisk