Český UNICEF se vrací do Rwandy (aktualizováno)

Jednou ze zemí, kde český UNICEF dlouhodobě cíleně pomáhá, je středoafrická Rwanda. Abychom vám mohli představit šíři programů, na jejichž realizaci se svými příspěvky čeští dárci významně podíleli – a současně vytipovali nové projekty – připravili jsme v posledním březnovém týdnu ve spolupráci s Českou televizí a šéfredaktorkou časopisu Harper’s Bazaar návštěvu programů UNICEF přímo v terénu.

Deník z této unikátní mise najdete na blogu ředitelky českého UNICEF Pavly Gomba, na reportáž Barbary Nesvadbové o situaci žen a dětí ve Rwandě se mohou těšit čtenáři časopisu Harper´s Bazaar v jeho červnovém vydání. O pilotních projektech, které zde UNICEF podporuje, se více dozvíte také v tomto článku.

© UNICEF/Laurent Rusanganwa

UNICEF ČR ve Rwandě – AKTUALIZOVÁNO

V této sekci postupně najdete odkazy na reportáže, články, videa a další zprávy z mise.

Jak UNICEF ve Rwandě pomáhá

Stát s necelými 12 miliony obyvatel a třetinovou rozlohou oproti ČR zažil za 55 let své existence několik konfliktů a také jednu z nejhorších genocid v moderní historii. UNICEF zde trvale působí od roku 1986 a za více než tři desetiletí se nám podařilo prostřednictvím programů zaměřených na přežití a ochranu dětí, vzdělání a sociální péči zachránit desítky tisíc dětských životů a poskytnout rwandským dětem  šanci na lepší budoucnost bez chudoby a diskriminace.

Díky podpoře českých dárců UNICEF ve Rwandě vybudoval zdroje pitné vody a školní jídelny pro komunity v Mayange a Bukamba, zajistil náhradní rodinnou péči pro 213 sirotků z centra Gitagata, reintegroval 450 dětí ulice v hlavním městě Kigali a podpořil péči o další stovky dětí v centru Fidesco. 

© UN Maps

Jak se do pomoci můžete zapojit vy?

 • příspěvkem na sbírkový účet 10111011/0300, v. s. 777 nebo prostřednictvím tohoto formuláře
 • nákupem certifikátu Dárku pro život v podobě terapeutického mléka, vakcín, školních sešitů nebo jiné pomoci z našeho e-shopu 
 • odesláním jednorázové dárcovské SMS ve tvaru DMS UNICEF 90 na číslo 87777 nebo zřízením trvalé (měsíční) DMS ve tvaru DMS TRV UNICEF 90 na 87777 (cena 90 Kč, UNICEF obdrží 89 Kč, více o DMS na darcovskasms.cz)

Manira  (2005)

První dokument, který český UNICEF ve Rwandě natočil (režie Miloš Zábranský):

 

Výsledky pomoci ve Rwandě

Přežití dětí

Zdravotní péče o nejmenší děti doznala v uplynulých deseti letech ve Rwandě největšího zlepšení ze všech zemí východní a jižní Afriky. Větší dostupnost zdravotnických zařízení, pitné vody, hygienického zázemí a informací o správné výživě a péči o nejmenší děti  výrazně snížila úmrtnost dětí do pěti let – v roce 2005 připadalo na tisíc porodů 103 úmrtí dětí, v roce 2015 to již bylo 50. Ve srovnání s vyspělými zeměmi je ale dětská úmrtnost stále vysoká (v ČR před dovršením 5 let věku umírají tři děti z tisíce). Stálým problémem zůstává především na venkově nedostatečná výživa, která se odráží v zakrnělém růstu – ve venkovských oblastech je takto postiženo 41 procent dětí, ve městech 24 procent. Moderní zdravotní péče a včasná diagnostika značně omezily riziko přenosu HIV/AIDS z matky na dítě během porodu (momentálně 1,8 %), nicméně v populaci 15–24 let výskyt tohoto onemocnění stoupá. Tento trend se UNICEF snaží zastavit informační kampaní a větší dostupností diagnostických testů.

Přístup k pitné vodě a základnímu hygienickému zázemí se za poslední dekádu znatelně zlepšil – ke zdroji pitné vody má v průměru přístup 73 procent domácností (ve městech až 91 %), vlastní toaletu má 54 procent domácností. Problémem však zůstává malé povědomí o rizicích nedodržování správných hygienických návyků – pouze ve 4 procentech domácností se k mytí rukou používá mýdlo. 

Rychlá fakta:

 • 91 % žen porodí za asistence vyškoleného zdravotníka
 • UNICEF v deseti okresech vyškolil 5 500 nových komunitních zdravotníků
 • v 18 okresech UNICEF podporuje programy potravinové soběstačnosti a prevence podvýživy, jako jsou sdílené záhony, mikropůjčky na nákup osiva a nářadí a osvěta udržitelného zemědělství
 • všechna zdravotní střediska v zemi UNICEF vybavil terapeutickým mlékem v prášku pro léčbu akutní podvýživy u nejmenších dětí, kapslemi s vitaminem A a odčervovacími tabletami proti střevním parazitům
 • ve všech 30 okresech UNICEF podporuje očkovací kampaně proti smrtelným dětským nemocem
 • správné hygienické návyky nyní přímo v komunitách demonstruje 9 tisíc vyškolených dobrovolníků, pro 2 060 zedníků také UNICEF zajistil profesní školení zaměřené na stavbu moderních toalet
 • osvětového programu o rizicích HIV/AIDS se účastnilo 100 tisíc dívek a chlapců
 • od roku 2009 mohou komunitní zdravotníci prostřednictvím mobilní SMS aplikace registrovat těhotné ženy a později i nově narozené děti, a lépe tak plánovat potřebnou péči
Osvěta správné výživy a péče o nejmenší děti v distriktu Nyamagabe.
Osvěta správné výživy a péče o nejmenší děti v distriktu Nyamagabe. © UNICEF/Noorani

Vzdělání

Díky intenzivní spolupráci s Ministerstvem školství a dalšími partnery patří Rwanda v rámci Afriky k zemím s nejvyšší mírou školní docházky – do základní školy zde nastoupí 97 procent dětí – a také poměr mezi chlapci a dívkami ve školních lavicích je prakticky vyrovnaný. UNICEF se momentálně soustředí na lepší dostupnost formálního vzdělávání pro handicapované děti, které v současnosti tvoří jen 1 procento všech dětí zapsaných v základních školách. Aktuálně se UNICEF také podílí na rozsáhlé úpravě a modernizaci školních osnov, která by měla navýšit procento dětí, které absolvují celou základní docházku (momentálně dvě třetiny dětí) a zároveň dětem poskytnout znalosti a praktické dovednosti potřebné pro budoucí uplatnění.

Rychlá fakta:

 • pro školní rok 2016/17 vyškoleno 10 tisíc učitelů prvního stupně ZŠ
 • 70 tisíc dětí se už učí podle nových vzdělávacích programů
 • UNICEF podpořil stavbu sedmi nových modelových školek, centrální vláda do konce příštího roku zajistí stavbu 112 dalších
 • UNICEF zajistil školní a předškolní výuku pro integraci celkem 32 tisíc dětských imigrantů z okolních zemí
Pro děti z vyloučených skupin a sirotky z ulice pořádají komunitní centra s podporou UNICEF kurzy praktických dovedností.
Pro děti z vyloučených skupin a sirotky z ulice pořádají komunitní centra s podporou UNICEF kurzy praktických dovedností. © UNICEF/Noorani

Ochrana dětí

Z hlediska právního postavení dětí a ukazatelů zdraví a spokojenosti dětské populace patří Rwanda k nejúspěšnějším zemím Afriky. Dlouhodobé odborné působení UNICEF umožnilo přijmout řadu účinných legislativních opatření na ochranu a podporu dětských práv, k nimž patří například ustanovení Národní komise pro děti a reforma ústavní péče, jejímž cílem je především rychleji a efektivněji integrovat osiřelé děti do náhradních rodin. UNICEF také podporuje celonárodní kampaně zaměřené na prevenci násilí, zneužívání a diskriminace dětí a sociální začleňování dětí s postižením.

Rychlá fakta:

 • od roku 2013 pomohl UNICEF v rámci speciálního integračního programu umístit 2 470 dětí z ústavů do náhradní rodinné péče
 • v roce 2013 UNICEF vyškolil prvních 68 sociálních pracovníků, kteří se stali základem pro celostátní program psychosociální pomoci
 • více než 5 tisícům dětí, které se staly oběťmi zneužívání nebo diskriminace, byla poskytnuta bezplatná právní, zdravotní a psychologická pomoc
 • spolupráce s UNICEF výrazně zvýšila schopnost státních institucí co nejrychleji reagovat na krizové situace a zajistit dětem neodkladnou pomoc
2 letá Delphine pomáhá svým adoptivním rodičům sklízet úrodu.
2 letá Delphine pomáhá svým adoptivním rodičům sklízet úrodu. © UNICEF/Noorani

Tisk