Týden vody 2017

Při příležitosti Světového dne vody, který každoročně připadá na 22. března, připravil český UNICEF spolu s několika kavárnami a restauracemi unikátní charitativní kampaň na podporu programů, které zajišťují pitnou vodu a hygienické zázemí dětem v nejchudších zemích světa.

Jak se zapojit?

Navštivte v týdnu od 20. do 27. března 2017 jednu z kaváren či restaurací, které jsou do kampaně zapojeny, a objednejte si džbánek kohoutkové vody v ceně 25 Kč. Z každého prodaného džbánku bude minimálně 20 Kč/* poskytnuto na programy UNICEF na zajištění pitné vody a hygienického zázemí dětem v rozvojových zemích.

/*Výše konečného příspěvku z jednoho prodaného džbánku může být i vyšší než minimálních 20 Kč, rozhodnutí závisí na provozovateli. 

© Cacao Prague

Které restaurace a kavárny podporují Týden vody:

<a href="http://cacaoprague.cz/en/">Cacao Prague</a>
Cacao Prague
<a href="https://www.facebook.com/signaturestoreprague/">VNITROBLOCK</a>
VNITROBLOCK
<a href="http://www.kinoaero.cz/cz/">Kino Aero</a>
Kino Aero
<a href="http://www.repre-restaurant.cz/">Repre Restaurant</a>
Repre Restaurant


Chcete pomoci, ale nenašli jste v seznamu svou oblíbenou kavárnu?

Programy UNICEF zaměřené na zajištění pitné vody a hygienického zázemí v nejchudších zemích světa můžete kdykoliv podpořit  finančním příspěvkem prostřednictvím tohoto formuláře, případně odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS UNICEF 90 (případně DMS UNICEF 60, nebo DMS UNICEF 30) na číslo 87 777 (cena 90, 60, nebo 30 Kč, UNICEF obdrží 89, 59, či 29 Kč). Pomoci můžete také nákupem jednoho z charitativních voucherů na portálu Slevomat.

Pokud jste provozovatelem restaurace, kavárny nebo jiného stravovacího zařízení a rádi byste se k Týdnu vody připojili, kontaktujte prosím Aleše Foltýnka – afoltynek@unicef.cz, tel. 255 711 823.

Co je smyslem kampaně?

Cílem kampaně je upozornit na nedostatek pitné vody a chybějící základní hygienické zázemí, kvůli němuž především v nejchudších zemích světa denně umírá 990 dětí mladších pěti let. Průjmová onemocnění způsobná používáním znečištěné vody z povrchových zdrojů a nedostatečná hygiena jsou po zápalu plic druhou nejčastější příčinou úmrtí nejmenších dětí. Klimatické změny a související katastrofální období sucha v kontrastu s ničivými záplavami celou situaci ještě zhoršují. Tento problém se nejpalčivěji týká především nejchudších zemí světa a oblastí, kde byla infrastruktura zničena přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem.

V rámci kampaně, která probíhá v týdnu od 20. do 27. března 2017 ve vybraných restauracích a kavárnách po celé ČR, můžete zakoupením džbánku kohoutkové vody v ceně 25 Kč podpořit programy zaměřené na vodu, hygienu a sanitaci ve více než 150 zemích, kde UNICEF pomáhá. Z každého džbánku jde minimálně 20 Kč na pomoc dětem.

„Možnost otočit kohoutkem a napít se čisté vody považujeme v našich podmínkách většinou za samozřejmost. Pro 663 milionů lidí ve světě je však pitná voda nedostupným luxusem.  V rámci týdne vody, pro jehož pořádání jsme se rozhodli letos poprvé, se může prostřednictvím zakoupeného džbánku vody do pomoci dětem zapojit skutečně každý. 20 Kč, které UNICEF z každého prodaného džbánku získá, zajistí například 162 tablet na vyčištění celkem 810 litrů vody,“ doplňuje ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Proč je potřeba pomáhat?

  • Protože kvůli pití znečištěné vody a nedostatečné hygieně umírá ročně 361 tisíc dětí mladších 5 let.
  • Protože 663 milionů lidí musí používat vodu, která není vhodná na pití ani vaření.
  • Protože 2,4 miliardy lidí používají jen nejprimitivnější toaletu a 946 milionů lidí nemá přístup k vůbec žádné toaletě.
  • Protože kromě rizika nákazy cholerou, malárií, horečkou dengue a dalšími smrtelnými onemocněními způsobuje dlouhodobé používání znečištěné vody také nevratná fyzická a mentální poškození ve vývoji dětí – každoročně je takto postiženo v průměru každé čtvrté dítě.
  • Protože v mnoha zemích je zajištění vody pro celou domácnost povinností dětí, zejména dívek, které denně místo školy tráví dlouhé hodiny nošením těžkých kanystrů s vodou, vhodnou mnohdy jen pro hospodářská zvířata
  • Protože chybějící toalety ve školách jsou příčinou významného poklesu školní docházky u dívek v období dospívání.
  • Protože dostupnost moderních toalet a zdrojů pitné vody v nejchudších zemích světa by ročně ušetřila 263 miliardy dolarů na výdajích za krizovou pomoc a dalších 11,6 miliardy dolarů za zdravotní péči. 

Komu UNICEF pomáhá:

© UNICEF/Rich

Bentiu, Jižní Súdán: 7letý John je jedním ze 100 tisíc obyvatel uprchlického tábora ve státě Unity, kde byl 20. února 2017 vyhlášen hladomor. Voda je v táboře na příděl – každý má nárok na 13,5 litru denně. Rozsáhlé oblasti Jižního Súdánu jsou postiženy dlouhotrvajícím suchem, způsobeným katastrofálním nedostatkem srážek během posledních dvou let. Celá úroda byla zničena a o většinu vodních zdrojů na venkově i ve městech se lidé momentálně dělí s hospodářskými zvířaty, která doposud neuhynula. 
 

© UNICEF/Gilbertson VII Photo

Mehana, Niger: Bratři (zleva) Boubacar, Sanoussi a Mahamadou naplňují jako každé ráno kanystry vodou z řeky Niger, kterou už teď používají jen na zalévání záhonů. „Do školy ve vedlejší vesnici chodíme asi dva roky. Předtím jsme neměli oslíky, tak jsme museli chodit pro vodu několikrát denně a na školu nezbyl čas. Máme malé pole, kde pěstujeme zeleninu. Každé ráno proto brzy vstáváme, abychom zajeli pro vodu k řece a zalili záhony. Pak jdu do školy a těším se na odpoledne, protože po škole vždycky hrajeme s kamarády fotbal,“ vysvětluje 13letý Sanoussi.

Pár oslů rodině poskytl UNICEF v rámci projektu Dobytčí banka krátce poté, co rodině zemřel otec. Lidé v širokém okolí používají závadnou vodu z řeky už jen na mytí a na úklid. Pitnou vodu teď děti nosí od čerpadla ve vedlejší vesnici, které UNICEF vybudoval v areálu školy.
 

© UNICEF/Al-Issa

Aleppo, Sýrie: 8letý Rafi se svým kamarádem při každodenní cestě k jednomu ze zásobníků pitné vody ve své čtvrti. „Nevadí mi chodit pro vodu, ale radši bych chodil do školy. Nejhorší je, když se mi vozík kvůli dírám v silnici převrátí a já se musím vrátit k cisterně. Alespoň už teď máme čistou vodu, protože  v létě jsme museli pít vodu z rybníčků po bombách. Chutnala divně a pořád jsem po ní zvracel,“ vypráví Rafi.

Pokračující boje a ostřelování města způsobují dlouhodobé výpadky v zásobování pitnou vodou. UNICEF zde prostřednictvím krizových dodávek velkokapacitních cisteren, mobilních čističek vody a tablet na čištění vody zajistil pitnou vodu pro 1,45 milionu lidí. 
 

© UNICEF/Vyhnálková

klášter Chorten Nyingpo, Bhútán: 13letý Dorji je mnichem téměř polovinu svého života – do kláštera ho přivedlo postižení nohou, kvůli němuž by nedokázal pomáhat svým rodičům na poli a stal se tak pro ně přítěží. Ve spolupráci s místními úřady a představenými klášterů se UNICEF snaží o zlepšení životních podmínek dětských mnichů, jichž jsou podle odhadů v Bhútánu více než 4 tisíce. V Dorjiho klášteře tak mohla být před 3 lety postavena nová umývárna, po jejímž vybudování výrazně poklesl počet střevních onemocnění. Bhútán je jednou ze zemí, kde český UNICEF dlouhodobě cíleně pomáhá a stavbu umývárny umožnili svými dary čeští podporovatelé.

„Teď máme dost vody pro nás všechny a už nejsme tak nemocní jako dřív. Je sice ledová, ale když si ohřejeme vodu v kotli, můžeme se i koupat,“ popisuje nadšeně Dorji. 
 

Kolik stojí pomoc?

  • 420 Kč – 500 tablet na odčervení, které dětem umožní zbavit se nebezpečných parazitů přenášených znečištěnou vodou.
  • 1 235 Kč – 10 000 tablet na čištění vody pro situace krizí a humanitárních katastrof. Každá tableta zajistí 4–5 litrů pitné vody
  • 10 052 Kč ruční čerpadlo typu AFRIDEV z nerezové oceli, upravené pro tropické prostředí a hloubku do 45 m, zajistí dostatek pitné vody pro celou komunitu

Více informací o globální kampani ke Světovému dni vody na worldwaterday.org a unicef.org.

Tisk