Aktuálně od pracovníků UNICEF v Jižním Súdánu

Na kontě humanitární sbírky na pomoc dětem v Jižním Súdánu se během dvou týdnů od jejího vyhlášení sešly příspěvky v celkové výši 3 879 333 Kč. Tato částka zajistí dostatek terapeutické výživy pro záchranu 2 199 těžce podvyživených dětí.

Pomoci je však stále zapotřebí: v oblastech postižených hladomorem trpí akutní podvýživou více než jeden milion dětí. Stav pětiny z nich je natolik vážný, že jsou bezprostředně ohroženy na životě. V humanitárních programech přitom bude nutné pokračovat několik dalších měsíců, dokud v oblasti nezačne období dešťů, zajišťující novou úrodu. 

Průběžné výsledky humanitární sbírky  

Sbírku na pomoc dětem ohroženým hladomorem v Jižním Súdánu UNICEF zahájil 20. února, tj. ve stejný den, kdy byl stav hladomoru oficiálně vyhlášen na základě naplnění konkrétních, velmi přísných kritérií týkajících se dostupnosti potravin, podílu podvyživených dětí v populaci a denního počtu lidí umírajících v důsledku podvýživy.

Výtěžek sbírky k 31. 3. 2017 je složen z těchto zdrojů:

 • 957 039 Kč individuální dary platební kartou a bankovním převodem
 • 2 746 080 Kč adresné oslovení příznivců UNICEF
 • 102 000 Kč charitativní akce portálu Slevomat
 • 74 214 Kč dárcovské SMS

Tři nejvyšší individuální dary dosáhly shodně částky 25 000 Kč, zaslali je dárci z Prahy, Ostravy a Klášterce nad Ohří. Nejvíce DMS (638) bylo zasláno v neděli 5. března.

Malý Nyadup se ve výživovém centru UNICEF poblíž hlavního města úspěšně zotavuje z těžké podvýživy.
Malý Nyadup se ve výživovém centru UNICEF poblíž hlavního města úspěšně zotavuje z těžké podvýživy. © UNICEF/Gonzalez Farran

Situace v Jižním Súdánu právě teď

Jen během prvního měsíce od vyhlášení hladomoru (20. února 2017) mohli naši pracovníci zajistit v téměř sedmi stovkách výživových center léčbu pro 33 tisíc těžce podvyživených dětí. V průběhu března  také naše mobilní týmy zjišťovaly v odlehlých regionech země výživový stav 5 700 dětí mladších pěti let – od začátku roku se prostřednictvím krátkodobých misí do těžko přístupných a nestabilních oblastí  podařilo pomoci 24 tisícům dětí.

V období 14. – 23. února provedli pracovníci UNICEF spolu s kolegy z partnerských organizací zhodnocení situace v okresech Kapoeta East, North a South ve státě Eastern Equatoria, které jsou nevíce postiženy suchem, způsobeným katastrofálním nedostatkem srážek během posledních dvou let. Situace je skutečně kritická – celá úroda byla zničena a všechny vodní zdroje užívají jak lidé, tak hospodářská zvířata, která doposud neuhynula, a to nejenom na venkově, ale i ve městech. Voda je infikována parazity a původci vážných infekčních onemocnění, mj. cholerou, jejíž epidemie v Jižním Súdánu propukla již loni v červnu.

Nedostatek pitné vody a vysoké ceny pohonných hmot způsobují vážné výpadky i v zásobování pitnou vodou ve městech, včetně 300tisícového hlavního města Juba, kde jsou lidé nuceni používat na pití a vaření vodu z Nilu.

Chybějící voda a potraviny jsou v nejhůře zasažených regionech rovněž příčinou dramatického poklesu školní docházky – zejména ve venkovských oblastech jsou nyní téměř všechny školy zavřené.

Dlouhodobá nestabilita v zemi má devastující vliv také na místní ekonomiku – míra inflace dosahuje aktuálně 470 procent a kvůli neúměrně rostoucím cenám jsou pro řadu rodin jedinou obživou kořínky, a semena vodních rostlin. V důsledku nedostatečné a jednotvárné stravy je v nejhůře postižených oblastech, zejména ve státě Unity, každé třetí dítě podvyživené, přičemž nejtěžší formou podvýživy strádá 207 tisíc dětí, které se bez okamžité pomoci nemusejí dožít ani dalšího dne.

Vzhledem k tomu, že nejbližší období dešťů je možné očekávat až na sklonku léta, jsou i komunity, které byly doposud soběstačné, vystaveny kritickému nedostatku jídla a hladomor se tak v průběhu následujících týdnů může rozšířit i do dalších oblastí země. 

Videa, fotografie a nejaktuálnější informace přímo z terénu najdete také na Facebooku.

© UN Maps

Výsledky pomoci UNICEF na místě

Jižní Súdán patří od svého vzniku v roce 2011 k nejchudším zemím světa. UNICEF zde působí trvale a díky místním pracovníkům, dobrovolníkům a přímé spolupráci s komunitami rozvíjí dlouhodobé projekty zaměřené na budování studní, stavbu škol přátelských k dětem a zvyšování kvalifikace učitelů, osvětu v otázkách plánovaného rodičovství, ochranu dětí před násilím a zneužíváním nebo psychosociální pomoc traumatizovaným dětem.

Na zhoršující se nutriční situaci jsme již loni reagovali intenzivní podporou téměř 700 výživových center po celé zemi a vytvořením mobilních týmů, které v odlehlých oblastech distribuují terapeutickou výživu a speciálně upravené mléko pro nejmenší děti. 

Souběžně s distribucí potravinové pomoci probíhá také rozsáhlá očkovací kampaň proti spalničkám a dětské obrně, při níž budou do poloviny března očkovány 3 miliony dětí.

Pozitivní výsledky přinesla opatření proti šíření cholery – v druhé polovině února bylo hlášeno pouze 75 nových případů v celé zemi, což znamená výrazný pokles oproti předchozímu období.

UNICEF v rizikových oblastech zajišťuje distribuci tablet na čištění vody, mýdel a souprav hygienických potřeb a také podporuje osvětové kampaně zaměřené na správné hygienické návyky a prevenci přenosu nakažlivých onemocnění.

Místní pracovníci UNICEF rozvíjejí i programy zaměřené na vyhledávání ztracených a opuštěných dětí. Během prvních dvou měsíců letošního roku takto identifikovali 404 dětí (193 chlapců a 212 dívek), které se již podařilo spojit s jejich rodinami.  

Financování programů UNICEF v Jižním Súdánu je ale momentálně pokryto pouze z 41 procent. Kritický nedostatek prostředků je zejména na programy WASH (pitná voda a hygiena) a zdravotní péče. Pokud se v současné krizové situaci nepodaří zajistit dostatečné zdroje, bude nutné programy omezit, což by se nejcitelněji dotklo těch nejzranitelnějších částí populace – dětí a jejich matek. 

Programy UNICEF v Jižním Súdánu za leden 2017:

 • zajištěna léčba pro 12 558 podvyživených dětí
 • proočkováno 12 138 dětí proti spalničkám
 • distribuce 13 105 moskytiér napuštěných insekticidem proti komárům, kteří přenášejí malárii
 • přístup k pitné vodě pro 331 tisíc lidí
 • hygienické zázemí pro 152 tisíc lidí
 • psychosociální pomoc pro 92 137 traumatizovaných dětí
 • školní docházka prostřednictvím neformálního vzdělávání pro 75 738 dětí
 • vyškolení 687 nových učitelů

Kolik stojí pomoc?

 • 106 Kč – 10 balení vysokokalorické terapeutické výživy (k úplnému vyléčení podvyživeného dítěte stačí 3 balení této výživy denně po dobu 6–8 týdnů
 • 620 Kč – náklady na měsíční pobyt dítěte ve výživovém centru UNICEF
 • 1 866 Kč – 45 litrů terapeutického mléka v prášku pro nejmenší děti, jejichž organismus  kvůli pokročilému stadiu podvýživy nedokáže přijímat jinou stravu

Další země ohrožené hladomorem

Kromě Jižního Súdánu, kde byl hladomor už vyhlášen, je situace velmi vážná také v Jemenu, Somálsku a v severovýchodních oblastech Nigérie. Výživová krize, zapříčiněná především ozbrojenými konflikty, v těchto zemích ohrožuje celkem 22 milionů dětí. Všechny tři země jsou momentáně na prahu oficiálního vyhlášení hladomoru. Pro více informací navštivte stránku unicef.org.

Distribuce humanitární pomoci v distriktu Leer v jižní části státu Unity (fota i v galerii níže)
Distribuce humanitární pomoci v distriktu Leer v jižní části státu Unity (fota i v galerii níže) © UNICEF/Modola

Jak můžete pomoci:

 • příspěvkem v jakékoliv výši na sbírkový účet UNICEF: 11771177/0300, v. s. 818
 • prostřednictvím tohoto formuláře
 • nákupem certifikátu Dárku pro život v podobě balíčku proti podvýživě, terapeutické výživy nebo jiného Dárku v našem e-shopu
 • odesláním jednorázové dárcovské SMS ve tvaru DMS UNICEF 90 (případně DMS UNICEF 60, nebo DMS UNICEF 30) na číslo 87 777 (cena 90, 60, nebo 30 Kč, UNICEF obdrží 89, 59, či 29 Kč)
 • pravidelnou měsíční podporou prostřednictvím trvalé DMS ve tvaru DMS TRV UNICEF 90 (případně DMS TRV UNICEF 60, nebo DMS TRV UNICEF 30) na číslo 87 777 (cena 90, 60, nebo 30 Kč, UNICEF obdrží 89, 59, či 29 Kč). Více o DMS na www.darcovskasms.cz.

Datum zveřejnění: 16. 5. 2017

Tisk