Staňte se Přítelem dětí UNICEF a pomáhejte dětem, které to potřebují nejvíce

Děkujeme všem novým dárcům, kteří se navzdory aktuální nelehké situaci i nadále registrují jako Přátelé dětí UNICEF.

Jako Přítel dětí UNICEF nepomáháte jen jednomu dítěti, ale mnoha dětem, které v dané situaci pomoc nejvíce potřebují. Vaše pravidelné měsíční příspěvky umožňují rozvoj dlouhodobých programů pomoci dětem a také okamžitou humanitární pomoc v případě přírodní katastrofy nebo válečného konfliktu.

Staňte se Přítelem dětí UNICEF a zachraňujte životy dětí všude tam, kde to je zapotřebí nejvíce.

Výše měsíčního daru

  • 365 Kč měsíčně zajistí za rok pitnou vodu pro 11 dětí

  • 425 Kč měsíčně zajistí za rok terapeutickou výživu pro vyléčení 4 podvyživených dětí

  • 600 Kč měsíčně zajistí za rok očkování proti šesti smrtelným nemocem pro 12 dětí

Každý den Vaše podpora umožňuje zajistit pracovníkům UNICEF přístup do krizových oblastí, hloubit studny v oblastech bez pitné vody, poskytnout terapeutickou výživu podvyživeným dětem nebo dostat do školních lavic děti, které by jinak musely pracovat. Vaše pravidelné příspěvky vždy pomáhají tam, kde to je nejvíce zapotřebí.

 

Výše měsíčního daru zcela závisí na Vašem rozhodnutí, výši příspěvku můžete kdykoliv změnit nebo přispívání zcela zrušit. Jako Přítel dětí UNICEF máte nárok na odpočet svého příspěvku ze základu daně z příjmu, souhrnné potvrzení o přijetí daru Vám zašleme vždy na začátku příštího roku.

Pokud máte otázky, kontaktujte nás na unicef@unicef.cz nebo na telefonním čísle 255 711 822.

Tisk