37 milionů dětí nemůže chodit do školy

„Nemůžu chodit do školy. Každý den vybírám z odpadků hadry. Často si přitom pořežu ruce.“

Sedmiletá Saima je jen jedním z 37 milionů dětí, kterým extrémní chudoba nebo válečný konflikt znemožňují chodit do školy. Nejhorší situace je v subsaharské Africe, kde je právo na vzdělání odepřeno každému čtvrtému dítěti.

Zachování či rychlá obnova školní docházky jsou pro děti stejně důležité jako programy zajišťující výživnou stravu, pitnou vodu nebo hygienu. Prostřednictvím vzdělání můžeme dát dětem z nejchudších zemí světa šanci na lepší budoucnost a zajistit, že až vyrostou, budou chtít ve své zemi zůstat a budou ji také lépe spravovat. Vedle záchrany dětských životů je proto hlavní prioritou UNICEF dostat všechny děti – chlapce i dívky – do školních lavic.  

Kompletní sada školních pomůcek pro jedno dítě stojí pouze 265 Kč.

Staňte se Přítelem dětí UNICEF a pomáhejte dětem jako Saima všude tam, kde to je zapotřebí nejvíce.

Výše měsíčního daru

  • 365 Kč měsíčně zajistí za rok terapeutickou výživu pro vyléčení 3 podvyživených dětí
  • 465 Kč měsíčně zajistí za rok kompletní školní výbavu pro 21 dětí
  • 600 Kč měsíčně zajistí za rok očkování proti šesti smrtelným nemocem pro 12 dětí

Jako Přítel dětí UNICEF nepomáháte jen jednomu dítěti, ale mnoha dětem, které v dané situaci pomoc nejvíce potřebují. Vaše pravidelné měsíční příspěvky umožňují rozvoj dlouhodobých programů pomoci dětem a také okamžitou humanitární pomoc v případě přírodní katastrofy nebo válečného konfliktu.

Každý den Vaše podpora umožňuje zajistit pracovníkům UNICEF přístup do krizových oblastí, hloubit studny v oblastech bez pitné vody, poskytnout terapeutickou výživu podvyživeným dětem nebo dostat do školních lavic děti, které by jinak musely pracovat. Vaše pravidelné příspěvky vždy pomáhají tam, kde to je nejvíce zapotřebí.

Výše měsíčního daru zcela závisí na Vašem rozhodnutí, výši příspěvku můžete kdykoliv změnit nebo přispívání zcela zrušit. Jako Přítel dětí UNICEF máte nárok na odpočet svého příspěvku ze základu daně z příjmu, souhrnné potvrzení o přijetí daru Vám zašleme vždy na začátku příštího roku.

Pokud máte otázky, kontaktujte nás na unicef@unicef.cz nebo na telefonním čísle 255 711 822.

Děkujeme herečce Jitce Čvančarové, společnosti Pozitiv a Studiu Grant za nezištnou pomoc při výrobě kampaně.

Tisk