16 000 dětí umírá každý den zbytečně na podvýživu a běžné nemoci

„Bojím se, že nebudu moci sportovat, protože jsem slabý a je to pro mě moc náročné. Nemám dost jídla.“

Devítiletý Moussa sice překonal kritické období prvních pěti let života, ale dnes trpí podvýživou a nemá ani dost sil, aby si mohl hrát s ostatními dětmi. Oblast Sahelu, kde žije i Moussa, je opakovaně vystavena vleklým humanitárním krizím způsobeným suchem a neúrodou, které mají nejhorší dopad především na děti.

Podvýživa v důsledku nedostatečné či jednotvárné stravy je jednou z nejčastějších příčin úmrtí dětí z chudých oblastí. Důsledky podvýživy během prvních let života jsou trvalé, protože ani lepší výživa v pozdějším věku nemůže napravit vážná tělesná a mentální poškození.

Jedna dávka vysokokalorické terapeutické výživy Plumpy'Nut® přitom stojí jen 10,50 Kč. Pro úplné vyléčení stačí tři dávky této výživy denně po dobu šesti týdnů.

Staňte se Přítelem dětí UNICEF a zachraňujte životy dětí jako Moussa všude tam, kde to je zapotřebí nejvíce.

Výše měsíčního daru

  • 365 Kč měsíčně zajistí za rok terapeutickou výživu pro vyléčení 3 podvyživených dětí
  • 465 Kč měsíčně zajistí za rok kompletní školní výbavu pro 21 dětí
  • 600 Kč měsíčně zajistí za rok očkování proti šesti smrtelným nemocem pro 12 dětí

Jako Přítel dětí UNICEF nepomáháte jen jednomu dítěti, ale mnoha dětem, které v dané situaci pomoc nejvíce potřebují. Vaše pravidelné měsíční příspěvky umožňují rozvoj dlouhodobých programů pomoci dětem a také okamžitou humanitární pomoc v případě přírodní katastrofy nebo válečného konfliktu.

Každý den Vaše podpora umožňuje zajistit pracovníkům UNICEF přístup do krizových oblastí, hloubit studny v oblastech bez pitné vody, poskytnout terapeutickou výživu podvyživeným dětem nebo dostat do školních lavic děti, které by jinak musely pracovat. Vaše pravidelné příspěvky vždy pomáhají tam, kde to je nejvíce zapotřebí.

Výše měsíčního daru zcela závisí na Vašem rozhodnutí, výši příspěvku můžete kdykoliv změnit nebo přispívání zcela zrušit. Jako Přítel dětí UNICEF máte nárok na odpočet svého příspěvku ze základu daně z příjmu, souhrnné potvrzení o přijetí daru Vám zašleme vždy na začátku příštího roku.

Pokud máte otázky, kontaktujte nás na unicef@unicef.cz nebo na telefonním čísle 255 711 822.

Děkujeme herci Viktoru Preissovi, společnosti Pozitiv a Studiu Grant za nezištnou pomoc při výrobě kampaně.

Tisk