Práce UNICEF v roce 2016

I v jubilejním 70. roce existence UNICEF pomáhali naši pracovníci a dobrovolníci zajistit dětem z nejchudších zemí světa a oblastí humanitárních krizí to, co potřebují nejvíce: pitnou vodu, výživnou stravu, bezpečné přístřeší, zdravotní péči, možnost chodit do školy, ochranu před násilím a zneužíváním, a prostřednictvím dlouhodobých programů zaměřených na vzdělání a rozvoj kvalifikace dát dětem šanci na lepší budoucnost.

Díky stálému zastoupení UNICEF ve všech zemích můžeme okamžitě poskytovat neodkladnou humanitární pomoc i v těch nejodlehlejších oblastech a v krizových situacích přírodních a válečných katastrof – například v uprchlických táborech v Sýrii a Iráku, v oblasti Čadského jezera sužované suchem nebo na Haiti zpustošeném ničivým hurikánem.

To vše je možné i díky téměř 26 tisícům Přátel dětí, více než třem tisícům dobrovolníků, stovkám škol a společností, které v ČR programy UNICEF podporují.

O tom, jak s Vaší podporou pomáháme zlepšit životy milionů dětí, vypovídá stručný Přehled roku 2016.

Děkujeme Vám, že s Vaší pomocí můžeme počítat!

Tisk