Drobné příběhy: Bára Nesvadbová a Arnošt Goldflam na podporu dětských práv

Čeští autoři se zařadili k dalším 200 světově proslulým spisovatelům, básníkům a dramatikům, mezi nimiž jsou například Paolo Coelho nebo Christina Lamb, kteří svým krátkým textem představují radosti i problémy, s nimiž se tisíce dětí každý den na světě setkávají.

Projekt Drobné příběhy, v originále Tiny Stories, je součástí oslav 70. výročí založení UNICEF a spojuje autory šesti kontinentů a nejrůznějších literárních žánrů, od pohádek po takřka detektivní příběhy. Za Českou republiku se do projektu zapojili novinářka a spisovatelka Barbara Nesvadbová a dramatik, režisér, herec a spisovatel Arnošt Goldflam, kteří tak obohatili mozaiku více než deseti jazyků také o češtinu.

„Stejně jako v případě oslav 70. výročí UNICEF je i cílem této kampaně připomenout, že děti na celém světě nyní potřebují naši pomoc více než kdy jindy,“ uvádí ředitelka UNICEF pro komunikaci Paloma Escudero a dodává: „Válečné konflikty, chudoba a klimatické změny připravily o domov na 50 milionů dětí, více než 260 milionů dětí také chybí ve školních lavicích. Je naší povinností zajistit strádajícím dětem veškerou potřebnou pomoc a UNICEF si nesmírně váží všech autorů, kteří se svým textem rozhodli děti podpořit.“

Přečtěte si české příběhy:

Další texty najdete na webu www.unicef.org/tinystories a také na Facebooku, pod heslem #tinystories.

Povídku Báry Nesvadbové představila herečka a vyslankyně dobré vůle UNICEF ČR Jitka Čvančarová při setkání k 70. výročí založení UNICEF, které proběhlo 12. prosince v kavárně Cacao Prague.
Povídku Báry Nesvadbové představila herečka a vyslankyně dobré vůle UNICEF ČR Jitka Čvančarová při setkání k 70. výročí založení UNICEF, které proběhlo 12. prosince v kavárně Cacao Prague. © Marie Kuntová

Tisk