Světový týden kojení 2016: Každé druhé novorozeně dostává nevhodnou stravu

Pouze necelá polovina nově narozených dětí je kojena od prvních hodin po porodu. Mateřské mléko přitom obsahuje živiny a protilátky, které jsou pro zdravý vývoj novorozenců nezbytné. Pokud mezi porodem a začátkem kojení uběhne více než hodina, zvyšuje se pravděpodobnost úmrtí novorozence až na 80 %. Nenahraditelnost mateřského mléka pro dětský organismus každoročně počátkem srpna připomíná Světový týden kojení.

„Pokud musí dítě na první kontakt s matkou čekat příliš dlouho, dramaticky se snižuje jeho šance na přežití. Zároveň platí, že matky, které začátek kojení odkládají, nemají v budoucnu často dostatek mléka a nemohou své děti kojit alespoň během doporučovaných prvních šesti měsíců po porodu,“ přibližuje specialistka výživových programů UNICEF France Bégin a doplňuje: „Pokud by všechny děti byly od prvních chvil po porodu až do svých šesti měsíců kojené, zemřelo by ve světě každý rok o 800 tisíc dětí méně.“

Podle dat, která má UNICEF k dispozici, se za posledních 15 let počet žen, které během první hodiny po porodu začnou kojit své děti, zvyšuje jen pomalu, a v některých oblastech světa, jako je například východní a jižní Afrika, je nárůst bohužel jen zanedbatelný. Látky obsažené v mateřském mléce jsou přitom pro dítě zcela nezbytné – děti, které dostanou mateřské mléko do hodiny po porodu, mají ve srovnání s ostatními o 40 % vyšší šanci přežít. Pokud matka začne dítě kojit déle než po 24 hodinách po porodu, je riziko, že novorozeně zemře během prvního měsíce života, až 80procentní.

„Mateřské mléko je pro dítě velice účinnou ochranou proti nemocem a může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Novorozenci totiž tvoří téměř polovinu dětí, které každoročně zemřou před dosažením pěti let věku,“ dodává France Bégin.

UNICEF proto celosvětově dlouhodobě podporuje informační kampaně a mateřská centra, v nichž se ženy mohou například naučit správné techniky kojení a získat praktické informace o péči o nejmenší děti, které často vyvrací zažité zvyklosti. V řadě zemí je například stále běžné, že nově narozené děti dostávají náhrady mateřského mléka, kravské mléko nebo cukrový roztok.

Do šesti měsíců věku je mateřské mléko pro dítě jediná a nejvhodnější strava a používání jeho náhražek se doporučuje pouze v odůvodněných případech, na doporučení lékaře. Podle nejnovějších studií snižuje alespoň občasné kojení riziko úmrtí dítěte na infekční onemocnění až sedmkrát. Celosvětově však pouze mateřské mléko dostává během prvního půlroku života jen 43 % novorozenců.

Na podporu kojení a správné výživy dětí proto OSN již od roku 1992 vyhlašuje první srpnový týden Světovým týdnem kojení

Tisk