Práce UNICEF v roce 2015

Každý den roku 2015 pomáhali pracovníci UNICEF zajistit dětem z nejchudších zemí světa a oblastí humanitárních krizí pitnou vodu, výživnou stravu, přístup ke zdravotní péči, hygienickému zázemí a vzdělání, bezpečné přístřeší a ochranu před násilím a zneužíváním. Díky Vaší podpoře jsme v roce 2015 mohli být všude tam, kde nás děti momentálně potřebují nejvíce – děkujeme!

I přes důležité příznivé změny, kterých se v životech dětí podařilo v nedávné době dosáhnout, však tisíce dětí stále žijí v bídě a strachu. Z důvodů, kterým lze jednoduše předejít, umírá každý den 16 tisíc dětí mladších pěti let – umírají na podvýživu, na onemocnění, proti nimž již řadu let existuje účinné očkování, kvůli znečištěné vodě a nedostatečné hygieně, kvůli špatné dostupnosti základní zdravotní péče. Strádání dětí v nejchudších zemích světa ještě prohlubují přírodní katastrofy, jako například ničivý cyklon Pam, který v březnu zasáhl rozsáhlou oblast souostroví jižního Pacifiku, či mohutné zemětřesení, které jen o několik týdnů později zdevastovalo hustě obydlené regiony Nepálu. Situaci dětí dále zhoršují i dlouhotrvající ozbrojené konflikty v Sýrii, Jemenu, Nigérii a dalších zemích.

Velice si proto vážíme toho, že v České republice podporovalo v roce 2015 naši pomoc dětem 25 449 Přátel dětí, tři tisíce dobrovolníků a stovky škol a společností. UNICEF je jedinou organizací OSN, jejíž činnost je financována výhradně z dobrovolných příspěvků a darů. Nejméně 91 procent z každého příspěvku je použito na financování a podporu programů přímé pomoci dětem.

O tom, jak s Vaší podporou pomáháme zlepšit životy milionů dětí, vypovídá stručný Přehled roku 2015.

Děkujeme, bez Vás bychom to nedokázali!

© Michaela Samiecová

Tisk